full screen background image

Hvad kan Livskonsulenterne?

Livskonsulenterne arbejder med Hel Sundhed, Mening og Udvikling på alle livsplan; personligt, relationelt, åndeligt, fagligt og organisatorisk.

Vi kan hjælpe dig, din familie, din virksomhed og arbejdsplads med at komme videre med livet på den bedst mulige måde for dig og alle involverede parter.


Vi kan hjælpe dig med, at forbedre din hverdag, både i dit privatliv, familieliv, arbejdsliv og fritidsliv. Vi støtter mennesker gennem konsultationer og kurser enkeltvis, parvis, familier og grupper. Vi tilbyder konsulentydelser til private og offentlige virksomheder.

Vi tilbyder Udvikling og Livsvejledning:

konsultation

Konsultation

Hos os kan du få støtte til udvikling på alle livsplan:

 • Personlig
 • Videreudvikling
 • Relationel
 • Samtale
 • Faglig
 • Supervision
 • Organisatorisk
 • Coaching
 • Åndelig
 • Terapi

Kurser

Vi holder løbende kurser i Personlig, Relationel, Åndelig og Faglig Udvikling, til private og virksomheder - Se mere om Kurser


Konsulentydelser

Vi tilbyder virksomheder:

 • Ledelsesudvikling
 • Personaleudvikling
 • Vision og Mission
 • Sparring
 • Samarbejdstræning
 • Behov og Værdier
 • Supervision
 • Teambuilding
 • Ressource optimering
 • Coaching
 • Personaledage
 • Konflikthåndtering