full screen background image

Livskonsulenternes Blog

Her skriver vi blogindlæg, for at inspirere til personlig, relationel og åndelig udvikling.

Parallelle liv i parforholdet, ægteskabet og familielivet 1

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. april 2021

At leve hver for sig At leve hver for sig
Mange lever parallelle liv i parforholdet, ægteskabet og familielivet. De lever hver sit liv, ofte uafhængig af hinanden, uden at have en autentisk relation i deres samvær, samliv og samarbejde med hinanden. De mødes ikke i autentisk kontakt og dialog; deler ikke deres liv i kærlighed. Det kan være deres personlige tanker og følelsesliv, om alt det, som er og sker, samt rører sig i dem og imellem dem; i deres liv, relation og samvær.

Uden at dele liv
Deres oplevelser og hændelser, samt erfaringer i deres liv, arbejdsliv og fritidsliv holder mange for sig selv. Ofte er de hverken i autentisk kontakt med sig selv, hinanden eller andre og har derfor svært ved, at blive autentisk behovstilfredsstillet i deres autentiske behov og ønsker. Det samme gælder i forhold til at være tilfreds med sig selv og andre, både med deres liv og livssituationer, samt med deres relationer. De fleste deler ikke, hvad livet og deres oplevelser autentisk gør ved dem eller hvad de går og tænker på eller tumler med. De deler heller ikke, hvad de føler og drømmer om, har lyst til og gerne vil. Både det de vil hver for sig og sammen.

Vi kæmper alene med glæder og sorger
Mange deler ikke deres glæder og sorger; hvad der sårer og skuffer dem; hvad der gør dem glade, kede af det og vrede; samt hvad de er tilfredse og utilfredse med. De går alene og kæmper med deres egne ting, deres succeser og fiaskoer, medgang og modgang, alt det de er oppe imod i deres liv, livssituation og relation med sig selv og andre. Mange lukker af, lukker sig selv inde og andre ude. Det er en måde at gøre sig ensom og alene på i forholdet, selv om man lever sammen og er under samme tag.

Parallelle liv i parforholdet, ægteskabet og familielivet 2

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. marts 2021

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Manglende engagement i hinandens liv
Mange interesserer sig, involverer sig og engagerer sig ikke i hinandens liv. Nogle er mest optaget af sig selv, egne problemer og udfordringer, behov og ønsker. Og andre er mest optaget af andre og deres problemer og udfordringer, behov og ønsker. Nogle er optaget med at sætte andre i gang med alt muligt, både det de har af forventninger til dem, samt, at få dem til, at opfylde deres egne behov og ønsker.

Mine behov og grænser
Mange får ikke sat deres grænser og sagt fra, så de kan give sig selv plads til, at leve sit eget liv, og lave det, de er her for. De tænker hver sit, men deler ikke deres liv med hinanden og handler ikke aktivt og konstruktivt i forhold til sig selv eller den anden. De deler ikke deres behov, ønsker og det de vil eller hvad de forventer af sig selv og den anden i relationen med hinanden.

Mit bidrag til forholdet
De bidrager derfor ikke med det, de er og har at byde ind med, hverken deres tanker eller følelser, behov, ønsker, sunde grænser, visioner og muligheder, samt deres ressourcer, evner og talenter. Det samme gælder de ideer og forslag de har til deres livssituation og relation, i deres ægteskab, familieliv og venskab. Det er med til at samarbejdet ikke er optimalt, ikke flyder frit og ikke er tilfredsstillende for nogen af parterne.

Mindre fælles vækst
De vokser og udvikler sig ikke sammen, de finder ikke ind i deres livs mening eller ind i deres relations og ægteskabs mening. Der er ingen jeg og du, du og jeg relation eller os og vi. De giver sig ikke ind, hverken i eget liv eller i relationen i forholdet, og fylder derfor ikke deres livsplads ud. Forholdet og relationen bliver mere fattig og nøjsom end, hvad der er muligt, og hvad deres liv og relation kunne være, både i livet, ægteskabet, familielivet og venskab. Samt i forhold til det, der er meningen at deres kærlighedsliv, kærlighedsrelation og kærlighedsfællesskab skal være, i deres ægteskab, familie og venskab.

Tage ansvar for eget liv og fælles relation
Mange som vælger at leve parallelle liv, vælger til sidst hinanden fra, i stedet for at få gjort noget ved deres relation. Det handler om, at forandre sig selv og tage ansvar for eget liv og egen andel i, at deres relation er som den er, både med dem selv og hinanden.

Ryd op i alle dine forhold

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. februar 2021

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Lever kun i hovedet
De fleste mennesker lever deres liv ubearbejdet, med deres opmærksomhed i deres hoved; i sind og tanker. De laver historier og fantasier, har fordomme og domme på sig selv, andre mennesker og livet.

Nogle mennesker har forudfattede meninger, forventninger og forbehold, på sig selv og andre. Det står i vejen for deres autentiske liv; følelsesliv, tankeliv, sanseliv og kærlighedsliv. Det liv, som leves i nuet med vores opmærksomhed i kroppen; i vores kerne og hjerte i autentisk kontakt, dialog og relation med os selv og andre.

Opmærksomhed på andres liv
Andre mennesker lever deres liv udenfor dem selv, med deres opmærksomhed ovre i andre menneskers liv og relationer. De kan også have deres opmærksomhed i deres fortid eller tanker om fremtiden. Eller i det der sker i tv, på nettet og de sociale medier, samt i de ting der er og sker omkring dem, som de ikke har noget med at gøre og ikke kan gøre noget ved. De har kun meget lidt eller ingen kontakt med deres eget autentiske liv i krop, kerne og hjerte, og mangler derfor autentisk kontakt og relation med sig selv og andre. De gør hvad de kan, for at regne livet ud i deres hoved; i sind og tanker; både i deres livssituationer og relationer, samt i forhold til de mennesker, som de omgås.

Autentisk liv i nuet
Det har konsekvenser for dem i forhold til, at være sig selv autentisk og leve i deres eget autentiske og virkelige liv i nuet. Livet i nuet, som er og leves i autentisk kontakt, dialog og relation, i vores samvær, samliv og samarbejde med os selv og andre. Det påvirker også de private valg de tager, både for sig selv og i ægteskabet, familien og venskab, samt arbejdsmæssigt! Forhold dig til, hvordan det er i dit liv og i dine forhold. Er der noget du mangler at få ryddet op i, i forhold til dig selv, din livssituation og dine relationer?

Julehilsen 2020

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. december 2020
Julehilsen skrevet som et grønt juletræ

Kære alle.

Det er Juleaften.
Nu er det Jul igen.
Ja, nu er det Jul igen!
Og Julen varer helt til påske!


Vi ønsker dig, os, og alle vores kære en velsignet Jul, med hyggelig og dejlig samvær. At vente på noget godt, der snart skal ske, gør os glade. Ønsker os alle og vores familier en vidunderlig Jul fyldt med håb, kærlighed, fred og glæde, både i vores kerne, hjerte, sind og ånd.

Tak Gud for du vil møde, se og høre os alle, der vi er i vore liv og relationer. Må vi alle blive opfyldt af dig, Guds lys og varme, og blive helbredt og genopbygget. Tak for du hører vores bøn og besvarer den efter din vilje, hensigt og mening. Fyld os med din Helligånd og autentisk liv! I Jesu Navn! Amen!

Kærlighed og knus fra Mona og Keth
Livskonsulenterne

Mange vælger kærligheden fra

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. oktober 2020

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Hvorfor går vi fra hinanden og vælger kærligheden og mennesker vi elsker fra? Det kan der være mange grunde til. Det gør vi mennesker ofte, når vi er sårede og skuffede, i stedet for at leve vores liv i autentisk kærlighed, på godt og ondt, i vores relation og situationer i hverdagen. De fleste af os lever mere eller mindre i mønstre, vaner, egoisme og begær, er grådige og nøjsomme, samt nærig i forhold til kontakt, dialog og kærlighedsrelation. For mange er det lettere at gå hvert til sit, end at få snakket sammen om vore udfordringer og problemer. Når vi snakker sammen, er det med til, at vi kan finde ud af det og blive sammen.

Mange vælger at lukke af for deres følelsesliv og være alene og ensomme i forholdet, i stedet for at være åbne sammen i relationen i samvær og samliv i kærlighedslivet. Når vi ikke er sammen med andre i et autentisk samvær, bliver vi ofte ensomme på et eller flere plan. Det samme sker, når vi ikke deler vores liv og snakker med hinanden om, hvordan vi har det, hvad der rører sig i os og hvad vi har behov for, ønsker og vil i parforholdet og familien. Samt når vi ikke står ved os selv i kærlighed og respekt for os selv og hinanden.

Vi bliver ensomme når vi ikke går ind i vores virkelige og autentiske kærlighedsliv sammen på godt og ondt. Når vi ikke er i autentisk kontakt og dialog, samt ikke deler hvordan vi har det, med os selv og hinanden. Både med måden vi behandler os selv og hinanden på, samt med det der er og sker mellem os. Det gælder også når vi ikke viser hinanden vore autentiske følelser, hverken når vi er glade, kede af det, vrede, sensuelle eller seksuelle.

Vær åben og konstruktiv
Det er vigtigt at vi udtrykker, det vi føler konstruktivt og er åbne omkring hvad vi tænker, mærker og oplever i vores kærlighedsrelation. Deler det vi er tilfredse og utilfredse med på en respektfuld og kærlig måde, samt det vi ønsker, har behov for og lyst til. Det vi er glade for og vil, hvad vi mangler, savner og længes efter i situationen og relationen, samt udtrykker vores sunde grænser og siger fra overfor, det vi ikke vil.

Det handler om at dele hele livet og komme ind i det virkelige og autentiske liv i os selv og dele det med hinanden. Ind i det intime liv; i vores autentiske lag, hvor vi er og lever sammen i nuet i kontakt, dialog og relation. At relatere og være dig og mig, i jeg og du - du og jeg kontakt. Vise hvem vi er og udtrykke vores kærlighed autentisk til hinanden. Vise at vi vil hinanden, vil være i kontakt, dialog og relation, både med os selv og hinanden i vores samvær, samliv og samarbejde. At erkende og anerkende alt det der er i os og mellem os, støtte og bakke hinanden kærligt op i, at være os selv sammen. Leve i tilgivelse, overgivelse og hengivelse i vores liv og relation.

Hvad skal der til for at blive sammen?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. september 2020

Hvad skal der til for at blive sammen? Det kan være forskelligt fra menneske til menneske, fra par til par og fra familie til familie, samt i forskellige venskaber. Kærligheden i os og imellem os flyder mere frit, når vi tager ansvar for vores egne andele i det, som er og sker i os selv og imellem os, samt i den situation vi er i. Når vi tilgiver os selv og hinanden for det, som sårer og skuffer os i vores samvær og relation, og får det bearbejdet, kan kærligheden flyde frit i os og imellem os igen, samt få plads til at fylde fuldt og helt i vores liv og relation.

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Fokuser på det vigtige
Det er vigtigt at stoppe med, at være optaget med alt muligt andet i vores kærlighedsrelation, end det, der betyder noget for os. Og give plads til det, som opfylder os autentisk, ved at tage initiativ til det og selv byde ind med det. Det gælder i vores relation og i hele vores liv og samvær, både i vores ægteskab, familie og venskab. Det er vigtigt at bruge vores liv, relation og tid sammen hensigtsmæssigt, møde os selv og hinanden i vores autentiske behov og ønsker i livet og relationen, samt at sætte vore sunde og sande grænser i kærlighed til os selv og hinanden.

Det vi dybest set alle har behov for er, at møde os selv og hinanden i nuet. Både med det vi er i vores autentiske menneske og det liv vi er og har. Forholde os og tage stilling til os selv, hinanden og vores relation, samt være i kontakt og dialog. Udtrykke vores tanker, samt dele og vise vores autentiske følelser. Hengive og overgive os i vores kærlighed, kærlighedsliv og kærlighedsrelation, både til os selv og hinanden. Se og høre os selv og hinanden på ny. Det handler om at dele os selv med hinanden og genoprette kontakten og dialogen. Se, lytte til og høre os selv og hinanden, som vi virkelig er med vore ressourcer og evner, fejl og mangler. Vise at vi elsker os selv og hinanden på trods af alt. Behandle os selv og hinanden ordentligt med respekt og i kærlighed. Være og leve i kærlighed og kærlig relation, samt tage os selv og hinanden alvorligt i kærlighedslivet. Mødes på ny og udvikle os sammen i kærlighed, i vores autentiske liv og relation, igen og igen, gennem hele livet.

Mange flygter fra det autentiske kærlighedsliv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. august 2020 et par kigger væk fra hinanden, de flygter fra deres autentiske kærlighedsliv

Vi fjerner os ofte fra hinanden i vores forhold og trækker os fra vore kærlighedsrelationer, når vi er sårede og skuffede. Nogen tager afstand. Det gør vi i stedet for at tilgive hinanden, bearbejde det skete, møde hinanden og få snakket ud sammen. Vi fjerner os f.eks. ved at lukke af, lukke os selv inde og hinanden ude. Mange går hver til sit eller hver deres vej, i hver deres liv og retning, i stedet for at mødes på ny, tilgive sig selv og hinanden og gå videre sammen på vejen i kontakt, dialog og kærlig relation. Mange vælger perioder med meget arbejde og nogle rejser meget. Nogen vælger at gøre deres kære til deres fjender, i stedet for at gå ind i kærlighedslivet og relationen. Andre undlader at kontakte hinanden i længere perioder. Nogen undgår at være i kontakt og dialog i relationen og nogle undgår et nyt møde i den autentiske kontakt og dialog.

De vælger at blive i deres mønstre og vaner, manipulation og spil. Andre lader være med at tage kontakt og snakker ikke om problemerne. Mange flygter og undlader at tage ansvar for sig selv, eget liv og egen andel i relationen. De undlader at mærke, vise og udtrykke, hvordan de har det med det, som er og sker, og får hverken sagt fra eller til. Nogen forholder sig ikke til det eller går alene med det, i det skjulte. De brokker sig og bliver mere og mere vrede, bitre, negative og indelukket.

Leve adskilt, separeret eller skilt
Mange lever parallelle liv og undgår at relatere. Nogen vælger at flytte væk fra hinanden. Andre lever i weekendforhold og undgår på den måde, at tage ansvar for de udfordringer de har, i deres autentiske kærlighedsliv og relation i hverdagen. Mange vælger at blive adskilt, separeret eller skilt, når problemerne melder sig i hverdagen og det vi har brug for er, at håndtere og løse vore personlige og relationelle kærligheds opgaver, både hver for sig og sammen.

Vi kommer længere og længere væk fra hinanden, når vi ikke er sammen eller ikke snakker sammen. Det gælder også, når vi ikke lytter til hinanden og ikke tager hinanden ind i vores liv. Når vi ikke mærker, hvad vi gør ved hinanden og os selv, når vi ikke har kontakt og dialog, samt når vi ikke viser hinanden, hvordan vi har det i livet og relationen med os selv og hinanden.

At vælge kærligheden til

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. juni 2020

Det handler om at vælge kærligheden til, i relationen, igen og igen. At være og leve i et kærligt forhold og fællesskab, samt at få ryddet op i eget liv, i vores egne destruktive og negative mønstre og vaner i ægteskabet, familien og i venskabet.

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Dette er en vigtig del af kærligheden og kærlighedslivet, samt vores autentiske liv og kærlighedsrelation sammen, for at få det hele til at fungere optimalt i relationen.

At nærme sig hinanden
Det er med til, at vi nærmer os, os selv og hinanden, i stedet for at fjerne os fra os selv og hinanden. Dybest set fjerner vi os fra os selv; vores følelsesliv, kærlighed og kærlighedsrelation, samt fra hinanden, ved at vende hinanden ryggen og gå fra hinanden.

Det samme gælder, når vi vender vores kærlighed og kærlighedsrelation ryggen, både mens vi er i vores forhold og ved at vælge at gå fra hinanden og blive skilt. Når vi ikke får taget ansvar for at få ryddet op, i os selv og imellem os, kan vi komme til at tage de forkerte valg.

Ryd op i ægteskabet, familien og venskabet

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. april 2020

Det er vigtigt at tage lederskab og ansvar for dig selv og for egen andel i kærlighedslivet og dine kærlighedsrelationer for at lykkes. Det gælder både i eget liv, livssituation og relationen i dit ægteskab, din familie og dine venskab.

At tage ansvar for hver jeres andel i kærlighedsrelationen Det handler om at forholde dig og tage stilling til egen andel i, at livet og relationen, samt situationen er, som den er. Og tage ansvar for, at rydde op og bearbejde dit liv; dine følelser, tanker, oplevelser, livssituationer, samt din relation til og med dig selv og dine kære. Det gælder både det, der har været og som er sket, samt det der er og sker i jeres indbyrdes relation nu.

Få afrundet og afsluttet fortiden
Du kan blive afklaret ved, at gøre op med dine uafsluttede oplevelser, relationer og hændelser og bearbejde dem. På den måde, kan du få afrundet og afsluttet fortiden, så du kan se dig selv og din relation på ny, se hvem I virkelig er, der hvor I er nu. Og få muligheden for at se, hvem du selv er og hvem din relation er på godt og ondt.

Når I tager ansvar for hver jeres andel, er det med til, at I kan blive sammen i forholdet. Leve, her og nu, i autentisk kærlig kontakt, dialog og relation i jeres samvær, samliv og samarbejde.

Ryd op i dit eget liv og din relation

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. februar 2020

Mange mennesker mangler at interessere, engagere og involvere sig i relationen, samt at mærke sig selv; i egen kerne, hjerte og krop. De har ikke lært det.

at fordybe sig i sit autentiske liv De har brug for, at fordybe sig i sit autentiske liv og egen livssituation, hvor de relatere i autentisk kontakt, dialog og relation med sig selv, andre og livet. De har brug for at lære det, både at være og blive i sig selv og sit eget liv, i samtalen og relationen.

De må mærke hvad det gør ved dem og dele det med hinanden, samt at gå i rette med hinanden, få snakket ud, blive lyttet til og hørt. Mange mennesker finder aldrig helt ind til sig selv i egen kerne og har derfor vanskeligheder med at nå hinanden i et autentiskt møde. De lever overvejende i overlevelse, i deres mønstre og vaner, og er ikke i autentisk kontakt og dialog med sig selv eller andre.

Tag ansvar for at gøre det du kan
De fleste går fra hinanden og opløser deres ægteskab, familier og venskab, i stedet for at se hinanden i øjnene; konfrontere sig selv og hinanden, konstruktivt og kærligt, med relationen og den situation de er i. De mangler at tage ansvar for at gøre det de kan, for at håndtere og løse deres liv og konflikter sammen.

Det er vigtigt at få ryddet op i eget liv og i deres relation med dem selv og hinanden, samt i deres forskellige livssituationer, så de kan blive sammen og fortsætte deres kærlighedsliv. Det er sørgeligt for alle involverede parter, når de vælger at gå fra hinanden. De påfører sig selv og deres kære smertefulde oplevelser med tab, lidelse, sorg og vrede.

Året 2019 er ved at ebbe ud

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. december 2019

Året 2019 er ved at ebbe ud Nu er endnu et år af vores liv gået. Vi står igen over for et nyt år, der kommer med nye muligheder og udfordringer. Det er vigtigt at få sagt farvel til det der er sket, for at kunne sige ordentligt goddag til det, der kommer i det nye år. Så vi kan møde det nye der sker i vores liv, livssituationer og relationer med åbent sind, samt rumme og omfavne det der er. Nu er det tid til eftertanke; at mærke efter og overveje, samt at evaluere, hvad der er sket for dig, i dette år 2019 på godt og ondt.

Ryd ud i dine indre spøgelser
Hvilke mennesker, relationer, situationer og arbejdsopgaver, privat og arbejdsmæssigt, er du:

 • afklaret i forhold til?
 • utilfredsstillet i forhold til?
 • uafsluttet i forhold til og ufærdig med?
 • tilfreds med og utilfreds med?
 • villig til at udvikle dig i forhold til?
 • villig til at skabe forandring i, ved at tage ansvar for dine egne andele?
 • villig til at bearbejde, rydde op i og gøre op med?
 • villig til at blive mere afklaret og hel i forhold til, i dit liv og din relation med dig selv og andre fra nu af?
 • Hvad skal der til og hvilke arbejdsopgaver vil du tage fat på i det nye år 2020?

Livskonsulenterne vil ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår!

Indre spøgelser

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. oktober 2019

Historier og fantasier, bekymringer, kritiske tanker og holdninger, normer, domme og fordomme, som vi laver på os selv og andre, ødelægger vores liv og relationer. Det er vigtigt, at vi gør op med dem og kommer i gang med vores virkelige og autentiske liv. Alle mennesker laver historier og fantasier på sig selv og andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at vi tjekker vores historier og fantasier med vores nære og kære, når det handler om dem, så vi ikke kommer til, at leve i en ufri, usand og usund forestillingsverden, som vi selv og alle involverede kommer til at lide under, på grund af manglende autentisk kontakt med os selv og hinanden. Når vi lever i vore historier, fantasier og forestillingsverden, i stedet for i vores virkelige og autentiske liv, i kontakt og dialog med hinanden, bliver ingen af os set, hørt eller mødt, som den vi er. Dette er blandt andet grunden til, at mange ikke føler sig elsket og respekteret.

Indre spøgelser Ryd ud i dine indre spøgelser
Bryd ud af dine destruktive og negative mønstre og vaner, som er ødelæggende for dig og din relation med andre mennesker. Gør op med dit ubearbejdede følelsesliv, så du kan se dig selv og andre mennesker i øjnene og have en autentisk, berigende og meningsfuld kontakt, dialog og relation. Lær at være det menneske du dybest set og virkelig er, inde i din autentiske kerne, hjerte og krop, bag alle dine facader, masker og forsvarsmekanismer, løgne og bedrag, samt dine livsløgne og dit selvbedrag. Vær dig selv, autentisk, kærlig, sand, sund og fri, sammen med dine relationer. Det gør dig lykkeligere i hele dit liv, både privat og arbejdsmæssigt og fremmer dit samarbejde med dig selv og andre mennesker!

Ubekymret liv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. august 2019

Vi kan vælge at glæde os over vores liv og relationer, samt sætte pris på det vi er og har, alt det der er godt og fungerer i livet nu. Det er med til, at vi kan være mere ubekymrede og nyde livet, alt det der er, samt os selv og hinanden. Og at vi tør at give os selv helt ind i vores kærlighedsrelationer, dele liv i autentisk kontakt og dialog i samværet, samlivet og samarbejdet, både i livets op- og nedture.

Ubekymret liv Glæd dig over dit liv og dine relationer
På den måde kan vi leve et mere ubekymret liv, i glade og mere tilfredsstillende relationer og samarbejde konstruktivt med hinanden. Vi behøver ikke at bekymre os unødigt. Vi kan vælge at mærke, hvordan vi autentisk har det, med det der er og sker, bearbejde vores eget liv, samt egen andel i vores livssituation og relation, samt udtrykke os og handle i autentisk kontakt og dialog med hinanden.

Bekymret liv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. juni 2019

De fleste mennesker bruger meget af deres tid og liv på at bekymre sig. Enten om sig selv og eget liv eller om sine kære; om deres arbejde eller relationerne derhjemme og på arbejdspladsen, om livet og døden. Det samme gælder alt det der er derimellem såsom venner, forelskelser, ægteskab, familieliv og fødsler, børn og unges liv og skolegang, samt kriser, skilsmisser og fyring, økonomi, sygdom og alderdom. Mange bekymrer sig om, hvad andre tænker og mener, samt hvordan det hele skal gå. Bekymring kan ende med brudte relationer og i værste fald sygdom i krop, sind og ånd. - Det meste af det vi bekymrer os om sker aldrig. Bekymring gør mennesker utrygge, stressede og bange for, at leve fuldt og helt.

Bekymret liv Bekymringer behøver ikke at vokse sig store
Bekymrethed kan bl.a. skyldes indlært liv, ubearbejdet fortidsliv og traumer. Det kan skyldes frygt for, at genopleve gamle oplevelser og mærke smerter i vores liv og relationer, samt frygt for at dø og frygt for at leve autentisk. Vi kan bekymre os om hvad som helst, det værst tænkelige og bagateller. Om hvad der kan ske nu eller i fremtiden, samt det der er sket i fortiden, som er uafsluttet. Det er derfor vigtigt, at bearbejde vores liv, nedlægge vore uhensigtsmæssige og usunde mønstre og vaner, så vi kan være autentiske og udvikle os, samt leve så fuldt og helt som muligt, her og nu. Det er med til, at vi kan være trygge, fredfyldte og tillidsfulde i vore liv og relationer!

Oprydning på godt og ondt

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. april 2019

Det er meningen at vi udvikler os og lærer alle sider af os selv at kende, i hele vores liv på alle livsplan og bruger vores livspotentiale; personligt, åndeligt, relationelt, fagligt, organisatorisk og økonomisk, både privat og arbejdsmæssigt. Det er vigtigt at vi lærer at passe på os selv, samt at behandle os selv og andre mennesker ordentligt, med kærlighed og respekt. Alt for mange ender i unødigt stress, udbrændthed, angst og depression på grund af, at alt deres ubearbejdede liv vokser dem op over hovedet, uden at de gør noget ved situationen eller relationen. Det kræver bearbejdning, oprydnings- og udviklingsarbejde på godt og ondt, på alle livsplan og livsområder, for at kunne leve livet livfuldt og kærligt, i fuld frihed og tilfredshed med os selv og vore relationer. Alt i livet indeholder bevidst eller ubevidst udvikling. Det som vi bærer rundt på af uafsluttet og ubearbejdet liv, livssituationer og relationer i vores liv og relation med andre, er tyngende. Det gælder uanset om vi er opmærksom på det og mærker det eller ej. Det begrænser os i vores livsudfoldelse og udvikling, samt skaber indvikling i vores liv og relationer.

Oprydning på godt og ondt Bange for fortiden
Fysisk, psykisk, åndeligt og relationelt oprydningsarbejde kan være meget udfordrende og derfor tungt at komme i gang med. De fleste mennesker, er bange for at gå i gang med at rydde op og bearbejde deres liv og relationer, de får det ikke gjort. De er bange for, hvad der vil komme op fra deres fortid, som de har lagt låg på. For mange er det hårdt og smertefuldt, at se fortiden og livet i nuet i øjnene. Det er med til at stoppe dem i, at leve deres autentiske og virkelige liv. Mange gør ingenting før de går i krise; når de når “muren” og - eller kollapser. Det kan handle om stress, udbrændthed, angst og depression. En del giver andre skylden for deres besværligheder i deres utilfredsstillende liv og relationer. Nogle lader egne uafsluttetheder og deres ubearbejdede liv; med skuffelser, sårethed, vrede og sorg, samt utilfredsheder gå ud over andre, som de er sammen med, i stedet for at gå ind i egen udvikling og tage ansvar for deres følelser og egen andel i deres livssituation, samt relation med sig selv og andre.

En befrielse at rydde op
Det er meget opbyggende og tilfredsstillende at tage ansvar for egen andel i eget liv, livssituationerne og relationerne, både i forhold til os selv og andre, samt at handle på det. Dybest set er det en befrielse, at tage vare på alt det der er uafsluttet, ubearbejdet og uforløst i vore liv. Har du ryddet op og gjort rent bord inden i dig selv og i din relation med dig selv og andre? Eller går du rundt, som en større losseplads og er ved at miste grebet i og omkring dit eget liv? Vi anbefaler dig at få ryddet op og renset ud, skridt for skridt, i dine livssituationer indtil nu. I dit eget personlige liv og i din relation med dig selv, samt i dit forhold til, med og sammen med andre. Det vil være med til, at du kan leve et mere autentisk, levende, kærligt, meningsfuldt og behovstilfredsstillende liv, samt være mere opfyldt. Med mulighed for at være, leve og relaterer i større balance og harmoni med dig selv og andre!

Hovedrengjort og bearbejdet liv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 28. februar 2019

Hovedrengjorte og bearbejdede tanker og følelser, samt relationer giver følelses forløst og harmonisk liv med større balance. Det giver dig større frihed til, at være dig selv autentisk, sammen med andre, samt at leve og vælge frit. Det er med til at dit liv i nuet er lettere, gladere og mere fredfyldt, samt mere kærlighedsfuldt og frit.

Hovedrengjort og bearbejdet liv Gør op med fortiden
Skab din egen lykke ved, at tage ansvaret for dit eget liv, din livssituation og din relation med dig selv og andre. Gør op med fortiden og dit ubearbejdede og uforløste liv, dine livssituationer der er fortid, samt dine relationer. Bring dit eget liv og din relation ind i den rette orden, i stedet for at misbruge dig selv, din tid og dit liv på, at leve op til andre menneskers forbehold og forventninger, samt hvad andre mener, tænker, siger og gør. Det de andre mener, tænker, siger og gør, er deres liv. Det siger noget om dem. Det er deres ansvar, at tage vare på og rydde op i, hvad de føler, mærker, sanser og oplever, da det er deres oplevelser og liv.

Tag ansvar for dit eget liv
Dit liv er dit ansvar; dine forbehold og hvad du selv forventer, mener, tænker, siger og gør, siger noget om dig. Hvad du føler, mærker, sanser og oplever er dit liv og dit ansvar, at tage vare på og rydde op i. Det gælder også, at du får udtrykt dig og handlet konstruktivt på dit liv og din relation, til den person det handler om. At du tager ansvar og byder ind med dig, det du er, kan og vil, til den person du er uafsluttet med på godt og ondt, på rette tid og sted. Så længe I lever, er det en mulighed, at konfrontere dig selv og personen, med det du er, i kærlig omsorg for både dig selv og den du er uafsluttet med, samt det du mangler at være, vise, sige og gøre i forhold til personen. Når du er bearbejdet i dit følelsesliv og i dit forhold til andre, er livet lettere at leve. Du finder hurtigere hvile og fred inden i dig selv og kan nyde livet og dine relationer på en ny og dybere måde, samt glædes over, at du er og har et godt liv med berigende relationer som fungerer.

Autentisk liv i væren og gøren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. december 2018

Vores autentiske liv leves i nuet, i balance mellem væren og gøren. I autentisk kontakt, dialog og kærlig relation med os selv og andre mennesker. Vi deler vores liv med hinanden i samvær, samliv og samarbejde. Vores autentiske liv handler om, at være os selv autentisk, i vores tanker og ord, følelsesliv og sanser, være og leve den bedste udgave af os selv, det menneske vi dybest set er i krop, sind og ånd. Leve vores liv, så helt og fuldt som muligt, sammen med os selv og hinanden. Vi har brug for, at tage os selv alvorligt. Forholde os, tage stilling, stå ved os selv og handle indefra vores egen kerne. Det er med til, at vi også kan tage andre mennesker alvorligt og behandle både os selv og dem ordentligt, i kærlighed og med respekt.

prestige og status At se og høre os selv og andre
Det er vigtigt at vi ser og hører os selv og dem vi er sammen med, samt mærker hvad livet og relationen gør ved os. Står ved, hvordan vi har det og hvad vi har at bidrage med i relationen og situationen. Er os selv, lever, viser og udtrykker os; åbent, ærligt og frit, i forhold til hvem-, hvad- og hvor vi er; både i forhold til os selv, andre og situationen. Byder ind med den og det vi er, har, kan og vil, her og nu, ud fra, hvor vi er i eget liv og i forhold til hinanden. Bruger vore iboende ressourcer, evner, talenter og livsmuligheder konstruktivt og hensigtsmæssigt for vores egen skyld og helhedens bedste. Giver og modtager, hvad der autentisk er brug for, i forhold til det der bliver bedt om, hverken mere eller mindre. Handler autentisk, kærligt, sundt, sandt og frit til glæde for os selv og andre, både privat og arbejdsmæssigt. Med opmærksomhed på autentiske behov, ønsker, lyst og grænser. Det er vigtigt, at vi har os selv med i det vi er og gør, så vi respekterer os selv og andre, og derved ære Gud med vores liv i samvær, samliv og samarbejde.

Julen 2018

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. december 2018

Vi vil ønske dig og din familie en velsignet og glædelig jul sammen, og et lykkebringende nytår 2019!
Kærlig hilsen fra
Livskonsulenterne

prestige og status

Væren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. oktober 2018

Jeg lever i væren, når jeg er mig selv autentisk og lever mit liv i kontakt, dialog og samarbejde med mig selv, mine medmennesker og Gud, med øje for helhedens bedste. Jeg lever mit liv i relation, nærværende i nuet og mærker hvad det gør ved mig. Gør det der er og føles rigtigt for mig; i min autentiske kerne og mit hjerte, samt i min krop, mit sind og min ånd, i kærlighed og respekt for mig selv og andre. Jeg giver og modtager, tager livet ind og giver mit liv ud, viser og udtrykker mig, samt handler. Deler ægte og ærligt, hvem jeg er, samt hvad jeg har autentisk behov for, ønsker og vil. Mit liv er mit ansvar. Jeg tager ansvar for min egen andel i mit liv, min livssituation og min relation til mig selv og andre. Det gælder også det fællesskab, som jeg er en del af og i livet som en helhed. Andre må tænke, mene og tro hvad de vil, være det de er, leve og gøre som de vil. Det er deres liv og deres ansvar.

prestige og status Jeg nyder før jeg yder
Jeg bruger mit liv og min tid i samvær med mig selv, Gud og mine medmennesker. Jeg ved at jeg har brug for Gud, kontakten og dialogen med ham gør mig hel. Jeg ved også, at jeg har brug for andre mennesker, for at være sand, sund og fri, samt for at leve mit liv autentisk i kærlighed og kærlighedsrelation. Jeg fylder mig selv op med meningsfuldt liv og relation, berigende kontakt, konstruktive dialoger og positive oplevelser. Er afslappet, lever livfuldt og nyder mit liv og min væren i nuet.

Jeg skal ingenting
Jeg skal ingenting, jeg kan meget og når jeg vil det, gør jeg det jeg autentisk har behov for, ønsker, har lyst til og vil. Jeg er hvad jeg er, nyder og yder, det gør mig lykkelig, tilfreds og glad. Jeg bidrager med mig selv, og min tilstedeværelse, samt de ressourcer, evner og talenter jeg indeholder. Giver frivillig af det jeg er, har og kan. Det behovstilfredsstiller mine autentiske behov og ønsker, samt opfylder mig og gør mig mere hel. Når jeg yder, nyder jeg det jeg yder, mens jeg bidrager, hjælper og støtter mig selv, andre og den verden jeg bor og lever i. Det hjælper mig med, at fokusere og målrette mig mod det jeg vil og er her for at være og gøre. Leve og relatere, nyde og yde helhjertet i overflod med opmærksomhed og overskud.

Mit liv i væren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. august 2018

Vores autentiske liv er og leves i nuet og handler om at være og leve autentisk; at være os selv og leve for vores egen skyld sammen med vore relationer i autentisk kontakt, dialog, kærlighedsrelation og samarbejde. Det handler ikke om, at være og leve ud fra, hvad andre forventer, synes, mener og gør.

prestige og status Til helhedens bedste
Når jeg er og lever i væren, handler det om i kærlighed, frihed, sundhed og sandhed, at give det jeg er, har, kan og vil bidrage med i relationen, fællesskabet og opgaven, til helhedens bedste. Og modtage det andre er, har, kan og vil bidrage med. Det gælder i hele vores liv, både i forhold til vores tid, ressourcer, talenter, evner og økonomi, samt viden, indsigt og erfaring. Jeg lever mit autentiske liv, inde i mig selv, åbent og ærligt, nærværende i nuet. Jeg viser og udtrykker mig autentisk og konstruktivt. Når jeg er og lever i kontakt med mig selv; mine autentiske følelser, tanker, sanser, behov, værdier og ønsker, samt mine sunde og sande grænser, – så er, lever og handler jeg i min væren.

Jeg står ved mig selv, sammen med andre og behandler mig selv og andre ordentligt med kærlighed og respekt. Jeg siger til og fra, er, lever og handler mine livsværdier, min tro, etik og moral, i tanke, følelse, ord og handling, ud fra, hvor jeg er nu i mit autentiske liv og væren. Jeg reagerer, svarer an, byder ind med og handler inde fra min autentiske kerne og hjerte på det der er og sker i mig og i forholdet med mine relationer, samt i mine omgivelser nu og her. Jeg føler mig fri, rig, glad og lykkelig, når jeg tager mig selv og andre alvorligt, behandler alle ordentligt og møder både dem og mig selv med respekt.

Videreudvikling og synergi
Når vi er os selv, relaterer, arbejder og samarbejder med hinanden i væren; deler vores liv, giver og modtager i kærlighed, udvikler vi os i samværet, samlivet og samarbejdet. Det skaber gode muligheder for videreudvikling og synergi i relationen, fællesskabet og i forhold til opgaverne på alle plan, samt giver ultimative resultater til helhedens bedste, uanset om vi er i vores parforhold, i ægteskab og familien, sammen med venner eller samarbejder med vores kollegaer på arbejdspladsen.

Gøren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 28. juni 2018

Mit liv i gøren handler om at fylde min livsplads ud og handle på det menneske jeg er og bidrage med det jeg kan og ved. At leve så fuldt og helt som muligt og gøre en forskel i livet, både for mig selv, mine medmennesker og verden. Jeg har travlt med mine egne gøremål og hjælper gerne andre med deres. Jeg lever i min gøren, når jeg gør det jeg selv har lyst til og vil, det jeg er glad for og dygtig til. Jeg gør mit bedste, ud fra alt det jeg har lært indtil nu og det jeg tror er rigtigt og godt.

prestige og status Jeg yder før jeg nyder
Jeg er optaget af at gøre det gode og det der er godt for både mig selv, mit liv, andre mennesker og verden. Hjælper andre mennesker der er i nød, i næstekærlighed og for selv at føle mig godt tilpas og have god samvittighed. Jeg tjener og betjener andre, hjælper til og ordner op, det kan være på alle plan. Jeg bruger mine iboende ressourcer og evner.

Nogen hjælper for selv at få anerkendelse. Det kan være på grund af, at de mangler at blive anerkendt, set, hørt og værdsat, for den de er og alt det de kan og gør. Eller, at de har fået anerkendelse for det de gør og ikke for den de er. Vi gør alle vores bedste, af vores egne grunde. Det kan være både bevidst og ubevidst.

At leve mit liv i balance
For at leve i balance med mig selv og andre er det vigtigt, at jeg har mig selv med i min væren, i det jeg gør. At jeg lærer at gøre mit bedste af lyst, for min egen skyld i kærlighed, til glæde for både dem jeg hjælper, er sammen med og mig selv. Jeg lever i autentisk liv og relation, i kontakt, dialog og samarbejde med mig selv og dem jeg er sammen med.

Når jeg ikke har mig selv bevidst med i min væren, i det jeg gør, kan mit liv blive et ræs, hvor jeg lever i den ene gøren efter den anden og det ene projekt afløser det andet, uden at jeg mærker mig selv og nyder mit liv og min relation med mig selv og andre. I værste fald, kan mit liv blive optaget af at udføre egne projekter, både med andre mennesker og opgaver, samt at gå med på andres projekter med mig. I stedet for at leve mit liv, ud fra egne autentiske behov, ønsker, lyst, værdier, tro, visioner, mission og mål. Leve i mit formål; i min væren og gøren, privat og arbejdsmæssigt, for helhedens bedste.

Mit liv i gøren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. april 2018

Når jeg lever mit liv mest i gøren, har jeg ikke mig selv helt med i min væren, i det jeg gør. Jeg har lært at være effektiv, hurtig, at yde og udrette en masse. Det kan være svært for mig at sidde stille, bare at være og ikke skulle noget, uden at mærke min rastløshed. Når jeg bliver rastløs, finder jeg let på noget at tage mig til og har altid noget, der kan eller skal gøres. Jeg er dygtig og god til det jeg gør, som jeg ynder, og gerne vil snakke om.

prestige og status Optaget af andre mennesker
Jeg er ofte optaget af andre mennesker, hvordan de er, lever og bor, hvordan de har det, hvad de tænker, siger, mener og gør. Optaget af mine egne og andres historier og fantasier, både om mig selv, dem og andre mennesker, samt hvordan vi hver især handler og opfører os. Hvad vi gør “rigtig” og “forkert”, efter min mening. Vores mønstre og vaner, normer, kultur, traditioner, holdninger og religiøsitet, samt mange andre ting og sager, som jeg går op i og bruger mit liv og min tid på. Dette kan komme til at fylde så meget, at det hindre mig i at mærke egne autentiske behov, ønsker og lyst. Det stopper mig i at være og leve, vise og udtrykke mig og mit eget personlige liv, samt at relatere autentisk sammen med andre, som den jeg er. Jeg er optaget af andres liv og ting, i stedet for at være optaget af mit eget liv og formål og tage ansvaret for det jeg er her for at være, leve, vise, udtrykke og gøre. Dybest set er jeg her for at være mig selv og leve mit liv i mit formål og kald; i min hensigt og mening. Bruge mine iboende ressourcer i samvær, samliv og samarbejde med mig selv, Gud og mennesker. Mit formål er, at leve i Guds kald, vilje, hensigt og mening med mig, mit liv og mine relationer.

Hvad vil jeg med mit eget liv
I mit liv i gøren lever jeg ofte op til egne og andres forventninger. Jeg har brug for at blive set, hørt, elsket, værdsat og respekteret for den jeg er, samt at blive beundret og set op til, for det jeg kan og gør, både af mig selv og andre. Jeg ønsker at være nogen og at blive til noget. At mærke retten til at være her og være mig. Være ligeværdig med alle andre mennesker, med hver vores ressourcer, egenskaber og karakter. Være sammen og samarbejde med hinanden, bruge os selv, hinanden og vores forskelligheder hensigtsmæssigt. Give og modtage, dele liv og lære mere om livet, menneskelivet, mig selv, hinanden, andre og Gud, samt om relation og vore indbyrdes relationer. Dybest set har jeg brug for, at lære at elske, anerkende og værdsætte mig selv, som den jeg er, samt at få mig selv helt med i mit liv, i min væren. Det gælder i hele mit liv, privat og arbejdsmæssigt, i mine relationer og livssituationer, samt i mit liv i min gøren. Det er vigtigt for at opnå balance i mit liv i min væren og gøren.

Livet i væren og gøren

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 22. februar 2018

At leve mit liv i væren, i balance mellem væren og gøren, skaber harmoni og balance i mit indre og ydre liv. Det er med til, at jeg i kontakt med mig selv, kan møde verden udenfor mig selv. Være kontaktfuld og vælge at leve mit liv i kontakt, relation og dialog med mig selv og andre. Jeg kan engagere mig, involvere mig og interessere mig for helheden, som jeg er en del af; reagere, agere og handle i autentisk væren og gøren. Være mig selv og gøre det jeg autentisk har behov for, ønsker og vil. Leve det liv jeg er og som jeg er her for at være, leve, vise og udtrykke; for at leve mig og mit liv, helt og fuldt, sammen med andre.

prestige og status At være og gøre vores bedste
Når vi lever i autentisk væren og gøren, har vi ambitioner og mål svarende til vores autentiske visioner, mission og kald, ud fra vore værdier, tro, autentiske behov og lyst, samt de ting vi ønsker og gerne vil her i livet, i egne liv og relationer. Dybest set ønsker vi mennesker at være og gøre vores bedste. Leve vores liv i kærlige relationer og dermed være, leve, vise og udtrykke os, samt handle i kontakt og dialog sammen. I livets forskellige relationer og livssituationer, er det ikke altid vi evner det og kommer derfor til kort. Det er dog ikke for sent. Vi kan dele vores liv; tanker, følelser, sanser og ressourcer, når vi evner det, i forhold til dem det gælder. Mange af os ønsker at bruge alle vore iboende ressourcer og evner, samt at præstere positivt og konstruktivt. Give hvad vi har at byde ind med til relationen og situationen. Bruge vores iboende kraft og styrke aktivt, samt vores viden og erfaring på en sund og sand måde. Nærværende tilstede i samvær, samliv og samarbejde med os selv og andre. Så det vi er og gør er autentisk, helt, hensigtsmæssigt og meningsfuldt for alle involverede parter, som hver især også er nærværende og tilstede i eget liv, i vores fællesskab.

At leve i væren, og - eller, i gøren har blandt andet noget at gøre med den mennesketype vi er og hvad der er naturligt for os og falder os let. Det kan også handle om, hvad vi har lært fra starten af, i vores liv og relationer. Det er vigtigt, at være mere bevidst tilstede i vores væren og gøren og opmærksom på, hvor vi er med os selv og hinanden. Det gælder også i forhold til hvem og hvornår vi er og gør hvad, samt hvordan vi lever. Om vi lever vores liv mest i en væren, nærværende til stede inde i vores krop, kerne og hjerte, i kontakt med os selv og andre. Optaget af, hvordan vi kan dele vores indre verden, til glæde for os selv og andre. Eller, om vi lever mest i gøren, med vores opmærksomhed i hovedet og vores tanker fokuseret på, hvad vi kan udrette, nå at handle på og få gjort. Og der ved berige os selv, andre og verden.

Autentisk væren og gøren
Når vi er autentisk nærværende i nuet og har os selv ordentligt med i vores liv, i væren og gøren, lever vi det virkelige liv. Det er her vi frit kan vælge, om vi er, lever og handler i vores væren og - eller gøren, eller i balance mellem væren og gøren, med mulighed for at være frie, afklarede og uafhængige, så vi kan leve, relatere og handle frit. Det er med til, at vi i frihed kan bruge vore livsmuligheder og livsvalg, i enhver livssituation og relation. Når vi handler i væren og gøren, er vi tilstede her og nu i livet og relationen med os selv og andre.

At leve i væren og gøren er lige vigtige dele af livet og relationen. Det handler om, at vi er os selv og lever vores eget liv, sammen med hinanden, som dem vi hver især er, i balance mellem væren og gøren. Om at bruge os selv og andre mennesker konstruktivt og hensigtsmæssigt til helhedens bedste. Med bevidsthed og opmærksomhed på, at vi er forskellige og har forskellige ressourcer, evner og talenter. Vi er mangfoldige og har værdifulde forskelligheder at byde ind med, i de forskellige sammenhænge vi er en del af.

Mit liv i præstation

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. december 2017

I vor tids kultur, handler meget om præstation og at præstere mere end hvad der er sundt og godt for den enkelte person og relationerne. Meget af livet i denne kultur, går ud på at være noget, i kraft af det vi laver og kan. Ofte handler det om den position vi har, de roller vi selv påtager os eller som andre mennesker giver eller pådutter os, uden at vi har os selv ordentligt med.

prestige og status Prestige og status
For mange kulturer, samfund, familier, virksomheder og mennesker, handler det om prestige og status; at være betydningsfuld, dygtig, god, bedst, være pæn, smuk, se godt ud, samt at være økonomisk rig. Andre er “imødekommende”, “kærlig” og “venlig” af de forkerte grunde, med skjulte dagsordner - for at få magt og have kontrol. Andre giver sig ikke, mange manipulerer mennesker, nogen gør det bevidst og andre er ubevidste om det. De fleste mennesker lever i præstation og har alt for travlt med hvad andre tænker og mener om dem. De lever i mønstre og vaner, hvor de optræder med forskellige facader og masker, i det de gør og præsterer, i stedet for at være sig selv autentisk i væren og sammen med deres medmennesker.

Egne og andres forventninger
At leve livet i præstation handler om, at leve op til noget eller nogen; egne og andres forventninger, krav og pligter. Vi er og gør noget, ofte for at være god nok, blive mødt, set, hørt, elsket, anerkendt og værdsat. Vi lærer det i barndommen og fortsætter i ungdommen og voksenlivet, indtil vi selv bevidst stopper det. Ellers tager vi det med ind i vores parforhold og ægteskab, samt familieliv og arbejdsliv. Mange af os fører det videre til vore børn. Det er vores eget ansvar at stoppe med, at leve vores liv i præstation og finde ind i balance i os selv, mellem vores autentiske liv i væren og gøren, samt i relationen sammen med andre mennesker.

At præstere

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. november 2017

At præstere Vi stræber og glemmer det vigtigste
Vi stræber og præsterer mere og mere i familierne, i skolen, på universitetet, samt i arbejds-, sports- og fritidslivet. For mange af os så meget, at vi knapt nok har tid til, at være os selv, slappe af og leve vores autentiske liv; tage vare på vore egne autentiske behov og ønsker, samt tage tid til autentisk relation med os selv og hinanden i familien.

Det hele går op i materialisme, det skal være så flot og fint. For mange handler det om, at være smart, først og størst. Mange mennesker vil have høje karakter i skolen og på uddannelserne, samt succes på arbejdet, i arbejdslivet og i det sociale fællesskab. Vi har høje ambitioner og mål, og vil skabe store resultater i karrieren og familielivet.

For mange bliver det at arbejde, det primære liv, hvor ægteskab, familie og venner kommer i anden række. Det lider privatlivet, ægteskabet og familielivet, samt venskaberne under. Mange er ikke interesseret i at komme dybere ind i privatlivet, i deres personlige og relationelle liv. Det virker uoverskueligt og umuligt for dem, at få orden i eget liv og kærlighedsrelationerne. Mange har ikke lært det og evner det derfor ikke. Mange mister kontakten med deres autentiske liv og kærlighed, samt familie og venner, og bliver skilt.

Bange for autentisk kontakt på godt og ondt
Mange oplever det som “farligt” at være i autentisk kontakt og dialog og tør ikke leve i kærlighedsrelationer, hvor der er stor mulighed for, at mærke livet på godt og ondt; blive såret, skuffet eller at komme i kontakt med deres smerte og nydelse, deres autentiske følelsesliv; sorg, vrede, glæde, sensualitet og seksualitet.

Mange holder op med at engagere, involvere og interessere sig for deres eget liv og relation med hinanden. Nogen lukker sig selv inde og andre ude, stopper med at give af sig selv og tager ikke imod fra andre. Det er for besværligt og vanskeligt for dem, at finde ud af. De har ikke lært, hvordan de tager sig kærligt af sig selv og deres kære eller hvordan de lever deres autentiske liv, samt relaterer kontaktfuldt med deres kærlighedsrelationer. De fleste har lært mere om at præstere, for at være gode nok, at være noget for at blive værdsat, anerkendt og elsket. At blive set og hørt for hvad de kan og præsterer, samt for deres stilling og status. Det kan også handle om at stræbe, at ville være rig, smuk eller kendt, for næsten hvad som helst, i stedet for at være noget i kraft af hvem de autentisk er, uanset hvad andre mennesker mener, tænker og siger om dem.

Præstationsræs

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. oktober 2017

Præstationsræs At få sig selv med i livet
Præstationsræs har for mange mennesker dybe konsekvenser, når de vil præstere meget, uden at have sig selv ordentligt med i autentisk væren. De når ikke, at mærke sig selv; deres egen kerne, autentiske følelser, behov, ønsker og grænser. Der mangler balance i livet; i deres livs- og arbejdssituationer, samt i relationen med dem selv og andre.

Nogle er blevet opdraget til og har lært, at de skal præstere; være gode og dygtige, gerne den dygtigste, samt stille op, ofte til næsten hvad som helst, hjælpe til og være aktive. De har ikke fået støtte til og opbakning i, at lære sig selv at kende. De lever i mønstre, i stedet for i deres autentiske liv og væren.

Mange er blevet pacet frem og lever op til deres forældres liv, forventninger og ambitioner. De har ikke lært eller fået lov til, at være sig selv autentisk og gøre det de selv gerne vil og har lyst til. Mange mennesker tager ikke sig selv alvorligt, de respekterer ikke sig selv og sine egne sunde grænser, det værdifulde menneske de dybest set og autentisk er. De siger ikke fra eller til i samværet, samlivet og samarbejdet med sig selv og andre mennesker. Derved mister de store dele af sig selv, samt deres autentiske liv.

Mange mennesker mister helt sig selv
De fleste mennesker mister kontakten med sig selv; deres autentiske liv og deres relationer i ægteskab, familien og venskaber pga. alt for meget arbejde, samt for mange pligter, krav og forventninger. Det er ofte pga. ubearbejdet liv og følelser, de er både sårede og skuffede i forhold til sig selv og hinanden, samt andre mennesker.

Mange mennesker behandler ikke sig selv kærligt og lytter ikke til sig selv; hverken til deres krop, egen kerne med autentiske følelser og tanker eller deres autentiske hjerte. De lever deres liv i deres hovede og forholder sig ikke til deres følelsesliv i kroppen. De tager ikke stilling til hvad der er og sker, samt hvad der foregår inden i dem selv, mellem dem selv og andre, samt omkring dem. De kommer til at ødelægge sig selv, deres relation med sig selv og andre.

Værdifulde mennesker, menneskeliv og relationer går tabt på den måde. De lever ikke i deres formål og deres livs mening og hensigt. De kommer på afveje og ofte til at leve det liv andre forventer af dem, både privat og arbejdsmæssigt. Andre lever i ensomhed, misbrug, egoisme og begær i stedet for at indgå i et kærlighedsforhold til sig selv og deres kære.

Mit liv i ambition

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. september 2017

Mit liv i ambition Når ambitioner fylder meget
Nogle menneskers ambitioner fylder så meget, at de overskrider sine egne og andres grænser igen og igen. De stopper ikke op før de bliver syge, får stress, depression eller angst. Andre laver historier og fantasier på sig selv og andre og bliver paranoide. Nogle får mindreværd og føler sig utilstrækkelige, andre har mereværd og ser ned på andre. Flere overfører sit eget liv og besvær på dem de er sammen med og samarbejder med, for at undgå at tage ansvar for egne andele. Mange når “muren” i deres eget liv og i forholdet til andre mennesker, både privat og arbejdsmæssigt. Det sker, blandt andet, på grund af alle de livsoplevelser, livssituationer og relationer, som de har undgået at mærke på og mangler at forholde sig til, samt bevidst eller ubevidst har valgt ikke at arbejde med og bearbejde.

Det er vigtigt, at vore ambitioner og mål kommer inde fra vores egen autentiske kerne og hjerte. At vi:

 • har os selv med, når vi har høje ambitioner og mål
 • er i balance og harmoni med os selv, inde i os selv og i vores liv, samt i forholdet til vore relationer
 • er os selv i væren, lever vores eget liv, mærker, viser og udtrykker os i autentisk kontakt og dialog med os selv og andre mennesker
 • deler liv, vore evner og ressourcer
 • er og lever i væren, når vi handler og præsterer
 • giver og modtager, arbejder og samarbejder i en sund balance, imellem væren, gøren og præstation
 • handler på livet opmærksomt og bevidst, inde fra egen kerne og hjerte i følelser, tanker, ord og opgaver.

Lever du på en løgn?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. August 2017

lever du påen løgn? Bedrag og selvbedrag
Mange mennesker lever på en løgn, i bedrag og selvbedrag, det kan være bevidst eller ubevidst. De føler at det har alt for store konsekvenser, at gøre op i livet med deres egne mønstre og vaner, samt tage ansvar for egen andel i de relationer, som de har levet i og med indtil nu.

Mange er konfliktsky og undgår at konfrontere sig selv og andre, med det de har på hjertet og sindet. Vi har brug for at lære, at stå ved alt det, som betyder noget for os. Det vi autentisk er og har behov for, lyst til, ønsker og vil. Dele det vi er tilfredse og utilfredse med; det vi er glade for, kede af og vrede over, samt hvor vi ønsker forandring i vores liv, relation og situation.

Ungåelses manøvre
Andre mennesker er konfliktskabende, de undgår at mærke eget liv, at tage ansvar for egen andel i det som er og sker i livet og i relationen med andre. Det gør de ved at forstyrre og psyke andre mennesker ned, skabe konflikter, diskutere, skændes, de går bag ryggen på andre, laver intrigere, alliancer, samt splittelse imellem mennesker, støj på alle plan.

De fleste lever og følger strømmen og tidsånden; alt det de har lært, som er kulturelt, religiøst og politisk korrekt. Mange lever op til andres forventninger og deres projekter med dem. Nogle lukker sig selv inde og andre ude. Andre mister helt sig selv, i stedet for at stå ved sig selv; vise og udtrykke sig autentisk i kontakt, dialog og samarbejde, samt relatere i kærlighedsrelation, sammen med sine kære.

Det er vigtigt at gøre noget ved vores livssituation, familie- og arbejdssituation, for at få et mere sandt, sundt og autentisk tilfredsstillende liv og relation nu. Det giver mulighed for, at være os selv og leve et lykkeligere liv.

Stress og stræben

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. Juli 2017

stress and stræben At være god nok
Mange mennesker er meget stresset af mange forskellige grunde. De fleste stræber efter at være god nok, føle sig ønsket, blive værdsat og anerkendt, samt at blive set, hørt og elsket. De gør hvad de kan, for at leve op til forventningerne og følge med på det ræs, som er i verden.

Kriser
Flere og flere mennesker når “muren”, pga. de ikke lytter til sig selv og ikke mærker deres autentiske følelser og behov, samt sunde og sande grænser. De går ned med stress, bryder sammen og kommer i krise. Det kan handle om livskriser, identitets-, relations- og situations-kriser, der kommer udefra omverdenen eller indefra eget liv, fra ubearbejdede livssituationer i deres personlige, åndelige, relationelle og faglige liv.

Mange bliver syge og mange dør alt for tidligt pga. de ikke har lært, at tage sig selv alvorligt. De har brug for at lære at passe på sig selv, tage vare på sig selv, samt behandle sig selv ordentligt med kærlighed og respekt.

Autentisk levet liv og relation eller mønstre og vaner

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 28. juni 2017

Autentisk levet liv og relation eller mønstre og vaner Alle mennesker laver historier og fantasier om sig selv og andre. Vi mennesker lever mere eller mindre i tillærte mønstre og vaner, som vi har lært op igennem livet. Normer, traditioner og religiøsitet, med tankebygninger og holdninger, som er vanskeligt at slippe af med. Det kræver et personligt, relationelt og åndeligt oprydningsarbejde, at komme det hele til livs, for at være os selv og leve autentisk, i kontakt og dialog med os selv og vore medmennesker.

Mange når aldrig så langt, da det er krævende, at tage ansvar og arbejde med sig selv, samt bevidst at vælge udvikling og udviklingsvejen. Det bliver for omfattende og konfronterende for de fleste, så de fortsætter med at leve, som de altid har gjort. De lever som de plejer, i mønstre og vaner, i stedet for at nedlægge dem og komme i gang med deres autentiske liv.

Mange går på den konto, glip af deres autentiske og virkelige liv. De lever ofte i konfliktfyldte liv og relationer, med uvenskab, skænderier, endeløse diskussioner, uenigheder og fjendskab, i stedet for i kærlige relationer. Det er muligt, at vælge kærligheden til, tage ansvar for vore egne andele i relationen og udvikle os, så vi er og lever autentisk, i berigende, sunde og kærlige relationer.

Alt i livet har konsekvenser

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. maj 2017

Alt i livet har konsekvenser Alt i livet har konsekvenser på godt og ondt. Alle valg vi træffer, bevidste og ubevidste, har konsekvenser for mig selv og andre mennesker, som jeg er sammen med. Mange konsekvenser kender vi på forhånd af andres eller egne erfaringer og lærdom indtil nu. Nogle af konsekvenserne kender vi først i bagklogskabens lys.

Konsekvenserne af vores måde at være, leve, vise og udtrykke os, samt vælge og handle på, er forskellige alt efter hvem vi er og hvad vi har lært indtil nu. Hvad vi tænker, føler, sanser, siger og gør, samt hvor vi selv er i vores liv og hvem vi er sammen med.

Nogle konsekvenser er så voldsomme, at de kan være svære at se i øjnene. Mange konsekvenser er chokerende, andre er lettende, befriende og overraskende. Det er ofte ubevidste være-, tale- og handlemåder der skader, sårer og skuffer både os selv og andre.

Det er derfor vigtigt, at være i autentisk kontakt med mig selv og bearbejdet i mit liv og min fortid, så jeg er og udtrykker mig, samt handler konstruktivt og autentisk, sammen med andre mennesker; både i mit ægteskab, i min familie og mine venskaber, samt på min arbejdsplads, sammen med kollegerne.

Jeg vælger at være mig selv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. april 2017

Jeg vælger at være mig selv Alle de forskellige måder vi er og lever vores liv på, har vi dybe grunde til. Det vi har oplevet, erfaret og lært på godt og ondt indtil nu i barndom, ungdom og voksenliv, sætter sit præg på os.

Vi mennesker har forskellige værdier, normer, tro og trosretninger, samt kultur, som gør, at vi tager forskellige valg. Det vi er, lever, viser, udtrykker, vælger og gør har konsekvenser for os selv og andre. Det fortæller alt sammen noget om, hvem vi er og hvor vi er nu i vores liv, samt i forholdet med os selv og vore relationer.

Jeg vælger at være mig selv og leve mit liv fuldt og helt, autentisk og levende i nuet. Jeg har mulighed for, at forandre mit liv. Jeg kan vælge, at udvikle mig og finde ind i autentisk kontakt med mig selv, så jeg kan være mig selv og leve mit eget liv, som den jeg er, sammen med mine relationer. Leve autentisk og levende ved at nedlægge mine indlærte mønstre og vaner, samt både vælge og handle ud fra mine egne autentiske livsværdier, behov, ønsker og tro.

Hvad er sandt, sundt og rigtigt for mig?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. marts 2017

Hvad er sandt, sundt og rigtigt for mig? Er der måder at leve på, som er mere rigtige, sunde og sande? Hvem skal, i så fald, bestemme hvad der er bedst og sandt? Er det, der er sandt og sundt for mig også sandt og sundt for dig?

Der er mange forskellige trosretninger og politiske holdninger, for og imod alt muligt, samt normer, kultur og religiøsitet i samfundet. Det er derfor vigtigt, at være i autentisk kontakt med mig selv, for at mærke mine egne autentiske behov og ønsker, min tro og livsværdier, samt mine sunde og sande grænser; hvad jeg vil og ikke vil.

Det er med til, at jeg frit kan vælge mit eget liv, hvad jeg mærker og tror på er sandt og sundt, og dermed rigtigt for mig! Også selvom jeg, med mine måder at være, leve, vise og udtrykke mig på, ikke er rigtigt for andre. Hvordan jeg vælger, handler, håndterer og løser mit liv i forskellige livssituationer og relationer, fortæller hvem jeg er, og hvor jeg er i mit liv.

Vi er her for at være os selv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 22. februar 2017

Vi er her for at være os selv Vi er her for at være os selv og bidrage med det vi er og har at byde ind med af værdifulde forskelligheder, ressourcer og evner, til det fællesskab, som vi er en del af. Vi er her ikke for at være ens og enige.

Det handler om at dele liv og stå ved os selv i kærlighed til os selv og andre, samt vise hvem, hvad og hvor vi er. Forholde os og tage stilling til os selv og andre, samt det der er og sker i livet, situationen og relationen. Være i kontakt og dialog med os selv og hinanden, lytte til hinanden, mærke hvad det gør ved os og dele det med hinanden.

Vi kan vælge at lære af hinanden og samarbejde, samt lære os selv og hinanden bedre at kende for hver dag, uge og år der går. Både personligt, åndeligt, relationelt, fagligt, organisatorisk og økonomisk, alt efter i hvilken et fællesskab vi er, lever og samarbejder i, sammen.

Vi har ret til, at være os selv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. januar 2017

Vi har ret til, at være os selv Vi mennesker har forskellige baggrunde og kommer fra forskellige samfundslag, kulturer og miljøer, samt politiske retninger og religiøse sammenhænge. Vi har forskellige værdier, normer og familiestruktur, samt forskellige livssyn, menneskesyn, samfundssyn og Gudssyn, som gør at vi tager forskellige valg.

Vi har ret til at være som vi er og tænke som vi tænker, føle som vi føler og mene det vi mener, samt tro det vi tror. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi har ret i alle sammenhænge og ved hvad der er rigtigt og bedst for andre, heller ikke hvad der er sandt og sundt for alle.

Nogle tror at de ved hvad der er bedst og rigtigt for alle, de kommer til at være fordømmende og dømmende over for andre menneskers væremåder og levevis. Nogen foragter anderledes tænkende og troende mennesker. Mange ser ned på de mennesker, som ikke er som dem selv, og som handler på en anden måde end de selv gør. Det siger mest om de mennesker der er og tænker sådan.

At være autentisk fri er, at turde og ville være mig selv, uanset hvad andre mennesker tænker, mener og siger. Og fri til at give andre mennesker ret til, at være sig selv og leve som de selv vil. Jeg vælger at leve mit liv og bruge min tid på det jeg er her for. At leve og elske, udvikle mig og bruge mine ressourcer og muligheder fuldt og helt.

Nytårsdag 2017

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 1. januar 2017

Fyrværkeri 2016-17 Godt Nytår! Velkommen til 2017

Vi ønsker dig et lykkebringende og spændende nytår! At du bliver autentisk behovstilfredsstillet og får det lykkeligste år i dit liv indtil nu. At du ved at du er værdifuld, værdsat, elsket og ønsket! Vi ønsker at år 2017 vil blive det bedste år i dit liv indtil nu!

Kærlighed og knus fra
Mona og Keth

Nytårsaften

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. december 2016

Nytårs aften 2016-17 GODT NYTÅR!

Nu er 2016 ved at ebbe ud! Fik du gjort det du ville og har ønsket dig i år? Hvad har du beriget dine kære og verden med? Hvordan blev du selv beriget af at være her, sammen med dine kære? Er der noget du mangler at gøre eller sige? Du kan måske nå det endnu!

Vi vil med denne nytårshilsen sige tak for det vi har haft sammen indtil nu! Vi ønsker dig og dine kære et autentisk liv, med kærlighedsfulde relationer. At I vil give det bedste I er og har, og modtage alt det bedste I kan ønske jer, fra jer selv og andre.

Vi ønsker at alt det gode, som I kan rumme i jer selv, jeres liv og relationer, vil blive jeres virkelighed i kontakt og dialog, så I er opfyldt i samværet med hinanden.

Hav en fantastisk nytårsaften! Tag godt vare på dig selv! Kom godt ind i det nye år!

Med kærlig hilsen
Mona og Keth

Juleaften

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. december 2016

julehilsen2016 Kære familie, venner, kollegaer, klienter og kursister!

Vi vil med vores julehilsen i år, ønske dig og dine kære en velsignet og lykkelig jul sammen. Må julen bringe dig nærmere dig selv, dine kære og Gud.

Den største gave du kan give, er at give dig selv og dit nærvær. Vores ønske for dig er, at du tager dig tid til dit autentiske liv. Giv dig tid til at slappe af, nyde livet, nærværet og samværet med dine kære! Mærk hvem og hvad du er, hvordan du har det med dig selv og dem du er sammen med. Mærk hvad kontakten og dialogen med andre gør ved dig! Mærk livet!

Tag tid til dig selv og dine kære i samvær, samliv og samarbejde. Hav berigende nærvær og fællesskab med dem du holder af i familieliv og venskab. Vær dig! Lev dig! Vis og udtryk hvem du er!

Hvad vil du med dit liv og din relation med dine kære? Hvad vil du bidrage med til jeres fælles Julelykke?

Kærlighed og knus fra
Mona og Keth

Alle kan leve som de selv vil, evner og har lært.

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. november 2016

At leve som man vil Som et voksent og ansvarligt menneske, kan jeg forholde mig til mig selv; mit eget liv, mine evner og ressourcer, alt det jeg vil med mit liv og i min relation med andre. Jeg kan forholde mig til alt det jeg har oplevet, lært og erfaret gennem livet indtil nu; mine livssituationer og relationer. Jeg kan nu vælge at slippe det jeg ikke har brug for mere i mit liv og vælge bevidst at forandre mig. I stedet for at være det jeg har lært af mine forældre, jeg skal være, samt fra andre i mine omgivelser gennem min barndom, ungdom og voksenliv. Jeg har nu mulighed for at lade mig forvandle; blive den jeg autentisk er, skridt for skridt, det menneske som jeg er skabt for at være, leve, vise og udtrykke.

Jeg kan begynde at være, leve, vise og udtrykke mig selv autentisk og helhjertet, inde fra min egen kerne; sandt, sundt, kærligt og frit. Det kræver, at jeg opgiver mine tillærte mønstre og vaner, mine normer, domme og fordomme. Jeg vil se mig selv og andre mennesker på ny, med nye øjne, som det menneske vi hver især er nu. Jeg vil lytte til mit eget indre og til andre mennesker. Jeg vil forholde mig og tage stilling til mig selv og dem jeg er sammen med, samt det der er og sker. Jeg vil se og høre hvem vi hver især er nu.

Bevidst og opmærksom
Jeg kan have bevidsthed og opmærksomhed på hvad jeg tænker, sanser og føler. Møde mine relationer på ny i nuet i kontakt og dialog. Jeg mærker hvad det gør ved mig, at være sammen med dig og deler det med dig. Vi mærker på og finder ud af, hvad vi hver især er, kan og vil sammen, samt hvad vi ikke er, ikke vil og ikke kan sammen. Vi finder ud af hvad vi vil hver for sig, for at leve vores liv så fuldt og helt som muligt og fylde vores livsplads ud.

Alt hvad jeg er og lever, viser, udtrykker og gør, har konsekvenser på godt og ondt, for mig selv og dem jeg er, lever og samarbejder med. Det gælder både privat og arbejdsmæssigt; personligt, åndeligt, relationelt, fagligt, organisatorisk, økonomisk, teoretisk og praktisk.

Nærvær

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. oktober 2016

Nærvær er at være kontaktfuld Nærvær er bl.a. at være kontaktfuld, åben, bevidst, opmærksom og levende tilstede i nuet i mig selv. Jeg er mig sammen med dig mit medmenneske, nærværende i kontakt, i samvær, samliv og samarbejde. Jeg nyder, at være nærværende tilstede i nuet, sammen med dig. Nærværende tilstede i autentisk kontakt med mig selv i min krop og mine sanser, mit følelses- og tankeliv, i samværet med dig.

Jeg mærker, hvordan jeg har det indeni og deler det med dig. Lytter til dig; er åben, opmærksom og fordomsfri i forhold til det du deler med mig. Jeg mærker, hvad det du deler af dig, fra dit liv, gør ved mig. Jeg fortæller dig om det og deler det jeg oplever i samværet med dig. Jeg deler min kærlighed og mit liv; mine følelser og tanker, sanser og fornemmelser, mine ressourcer og evner, min viden og kreativitet, samt mine idéer, oplevelser og erfaringer. Jeg er glad for og taknemmelig over vores meningsfulde relation, samt tilfreds indeni. I samværet med dig, i autentisk kontakt og dialog, hvor vi gensidigt giver af os selv til hinanden, opfyldes mange autentiske behov. Jeg nyder, når du er nærværende tilstede i nuet, sammen med mig!

Værdsættelse og anerkendelse

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 28. september 2016

Vi er her alle sammen for at være os selv Når vi mennesker værdsætter og anerkender os selv og hinanden, bliver vi opfyldte i vores autentiske behov og meget mere glade og tilfredse i vores liv og relationer. Jeg kan vælge at flytte min opmærksomhed væk fra mine egne og andres svagheder og fejl, og fokusere på mine egne og andres styrker, ressourcer og evner.

Vi er her alle sammen for at være os selv, som vi er nu, med vore værdifulde forskelligheder og mangfoldighed. Vi er lige værdifulde med det vi er, har og kan. Vi er her ikke for at leve op til andres forventninger, at være som de andre er eller kunne det de andre kan. Vi er her for at være os selv, samt at give og modtage det vi er, har og kan til hinanden og helhedens bedste.

Jeg værdsætter og anerkender dig!
Når jeg udtrykker i ord, at jeg værdsætter dig og dermed anerkender dig for den du er, samt hvad du kan, så giver jeg af min kærlighed til dig. Det er med til, at opbygge dig, når du tager min anerkendelse ind og lader dig fylde op af den. Når vi værdsætter hinanden, samt giver og modtager ægte anerkendelse, har vi andel i, at skabe et kærligt og anerkendende medmenneskeligt forhold, samarbejdsklima og psykisk miljø. Det er med til, at vi kan vokse, udvikles og modnes, som dem vi er, i vore ressourcer, kvaliteter og evner, sammen med og i vores relationer. Det gælder både i ægteskab, familie og venskab, naboskab, samt med kollegerne på arbejdspladsen.

Alle er værdifulde!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. august 2016

Alle er værdifulde! Jeg bliver hurtigt opløftet og opbygget i mit liv og selvværd, når jeg modtager andre menneskers værdsættelse og anerkendende ord. Jeg kan vælge, at anerkende dig for det jeg ser, hører, mærker og oplever hos dig, når jeg er sammen med dig. Dine kvaliteter, dine ressourcer, evner, talenter, dit udseende, din måde at være, leve, vise, udtrykke dig, samt samarbejde og handle på, med meget mere.

Jeg behøver ikke, at holde min kærlighed, mit liv, og anerkendelse af dig tilbage. Jeg vælger at udtrykke min værdsættelse og anerkendelse til dig indefra mig.

 • Jeg er glad for din trofasthed, jeg føler, at jeg kan regne med dig.
 • Tak for din åbenhed og ærlighed, jeg føler mig tryg sammen med dig.
 • Du skriver så godt, personligt og dybt, det gør mig glad, at læse det du skriver.
 • Jeg værdsætter, at du er det autentiske menneske du er, jeg nyder at være sammen med dig.
 • Tak for din tålmodighed, den beundre jeg dig for.
 • Jeg oplever du er så dygtig, tak for alt hvad du har udrettet med iver, styrke og kraft.
 • Jeg har sjældent været sammen med og samarbejdet med et så positivt og konstruktivt menneske som dig.
 • Jeg nyder din mad, den smager dejligt og tak for al den tid du har brugt, for at vi får sundt næring hver dag.
 • Tak for dine gode råd og idéer, jeg værdsætter din indsigt og kreativitet.
 • Tak for din IT support, dit bidrag betyder meget for mig.
 • Tak for din hjælp med bilen, jeg havde ikke klaret det uden dig, du er en dygtig mekaniker.
 • Hvor er du flot i din nye kjole osv.

Overgivelse

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. juli 2016

Overgivelse er noget vi alle har brug for Overgivelse er noget vi alle har brug for, for at indgå i ægte og autentisk liv og kærlighedsrelation, samt for at deltage helhjertet i meningsfuldt fællesskab med os selv og alle vore relationer. Når jeg overgiver mig til livet; mig selv, andre mennesker, relationen, ægteskabet, familien m.m. gør det mig glad og tillidsfuld. Jeg mærker min egen og andres værdi. Mit eget selvværd og andres værd, samt at vi alle er værdifulde. Jeg får nyt livsmod og indhold i livet, samt i mine relationer. Jeg har lyst til at leve og vil leve fuldt og helt, nærværende i nuet.

Overgivelse i et kærligt fællesskab, hvor vi opmuntrer og bakker hinanden op i at være os selv og blive mere og mere det menneske vi virkelig er. At overgive os til et omsorgsfuldt fællesskab og et kærligt netværk, hvor vi kan være sårbare og stærke sammen, møde os selv og hinanden med respekt og i kærlighed. Vi vælger bevidst at leve, vise og udtrykke os, samt handle autentisk i samværet, samlivet og samarbejdet. Tager den livsplads, som er vores egen i brug og fylder den ud. Vi strækker os ud efter det der ligger foran os. Ser vore muligheder og gør brug af dem.

Vi er frie mennesker

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. juni 2016

Vi er frie mennesker Vi er frie mennesker og har alle ret til at være os selv, handle og udtrykke os frit sammen. Vi er frie til at vise og udtrykke os, som vi autentisk er.

Jeg er fri til at leve mit virkelige og autentiske liv, som er at være mig selv og jeg giver dig lov til at være dig selv. Jeg er fri til at se og høre mig selv og dig. Jeg er fri til at elske autentisk; være mig og give af mig selv til dig, samt modtage dig og det du er og giver til mig. Jeg er og lever levende, sammen med mig selv og dig, mit medmenneske, i kontakt og dialog.

Jeg er fri og uafhængig i min relation og livssituation, åben og villig til at være mig, sammen med dig. Jeg er fri og levende i relation, i samvær, samliv og samarbejde. Jeg er fri til at være hele mig. Er du fri til at være hele dig?

Frihed

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. maj 2016

Jeg er fri Frihed er en tilstand, hvor jeg selv er fri, kærlig, sund og sand. Jeg er mine autentiske tanker, er og lever mine autentiske følelser. Jeg viser og udtrykker mig konstruktivt, er åben og ærlig i mine ord og handlinger. Jeg tænker og føler, samt udtrykker mig og handler frit. Jeg lever mit eget liv, som jeg vil, nærværende i nuet. Jeg udtrykker mine autentiske behov, ønsker, værdier og grænser, samt det jeg vil, mine livsdrømme, visioner og min tro.

Jeg forholder mig, tager stilling og bestemmer selv, hvad jeg vil, hvem jeg er sammen med og hvordan jeg er, når vi er sammen. Jeg er mig selv, tager ansvar for egen andel i min livssituation og relation. Jeg lytter til mig selv og andre, som jeg er sammen med i kontakt og dialog. Jeg er, i vores kontakt og dialog, optaget af vore autentiske behov og ønsker. Jeg tager mig selv og andre alvorligt. Jeg behandler mig selv og andre ordentligt, med respekt i kærlighed. Jeg vælger selv mit liv. Jeg er fri til at være hele mig. Du er fri til at være hele dig, sammen med mig!

Kunsten at flytte mennesker

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. april 2016

Kunsten at flytte mennesker Det er en kunst at flytte mennesker fra et sted til et andet, så som fagligt, relationelt, personligt og åndeligt. Det handler om, at støtte dem med at flytte ordentligt ind i eget liv, derinde hvor de hører til, inde i sig selv, så de kan møde sig selv og egne autentiske behov og ønsker.

At de kommer ordentligt hjem i sit eget liv og lever deres liv autentisk. Det handler om at bakke mennesker op i at ville deres autentiske liv og relationer, være sig selv og vælge frit deres udvikling på alle livs plan, samt bruge deres livsmuligheder. Det er med til, at de kan byde ind med og bruge sin viden og sine iboende ressourcer konstruktivt og hensigtsmæssigt for sig selv og sammen med andre. Det handler om vilje og evne, samt parathed til udvikling, samarbejde, forandring, omstilling, fornyelse og handling.

Forandring kræver at den enkelte vil og tør forandring, og har evnen og viljen til at forandre sig selv. Det handler om vilje og mod til at modtage hjælp og støtte fra andre, for at lære det man ikke har lært endnu. Der er altid noget nyt at lære. Det er derfor at livet er så spændende og udfordrende. Det er i orden at modtage hjælp, støtte og opbakning til at leve livet livfuldt og nærværende i nuet, samt at udvikle sine evner og ressourcer på alle livsplan til glæde for sig selv og andre.

Livskonsulenterne hjælper med livsudvikling på alle livsplan: Fysisk, psykisk, socialt, åndeligt, mentalt, følelsesmæssigt, personligt, relationelt, fagligt og organisatorisk.

Kontakt os - Vi vil gerne hjælpe >>

Det eneste menneske jeg kan forandre, er mig selv!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. marts 2016

Det eneste menneske jeg kan forandre, er mig selv! Når jeg udvikler mig og forandrer mig selv, mine egne mønstre, vaner, udtryks- og handlemåder og gør noget nyt i mit forhold til mig selv og andre, forandrer min livssituation, mine relationer, samt min omverden sig også.

Når jeg reagerer på en ny og anderledes måde end tidligere i mit liv og forhold til dig, virker dine gamle være- og handlemåder ikke længere, i relationen med mig. Mønstret mister sin kraft! Når jeg er i mit autentiske liv og du er i dit autentiske liv, har vi mulighed for et nyt autentisk møde. Det er det jeg vil og ønsker. Vi mødes autentisk, når du og jeg er i autentisk kontakt og dialog både med os selv og hinanden. Det giver os mulighed for, at se og høre os selv og hinanden på ny, så vi bliver set og hørt som den vi er, samt at tage os selv og hinanden alvorligt.

Mit ansvar er, at stå ved mig selv og udtrykke hvad jeg føler og tænker konstruktivt, udtrykke mine autentiske behov, ønsker, værdier og sunde grænser. Det handler om, at være mig selv sammen med dig, så jeg generobrer og lever mit autentiske og virkelige liv. Og om at tage ansvar for, at bruge min livsplads fuldt ud sammen med dig, som har ansvar for, at stå ved dig selv. Mit autentiske liv og min autentiske relation med mig selv og dig, får den plads i mig og imellem mig og dig, samt i den helhed vi er en del af, som er nødvendig for berigende liv og meningsfuld relation.

Vi har mulighed for at være kreative sammen, i autentisk relation, samvær og samarbejde. Leve sammen i kærlighedsrelation, i kærligt fællesskab, samt bruge vore evner og ressourcer til glæde for os selv, hinanden og helheden.

Forandring kræver omstillingsparathed

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. februar 2016

Forandring kræver omstillingsparathed Forandringsvillighed og omstillingsparathed handler om, at være åben for livet, mig selv og mine medmennesker på godt og ondt. Åben for udvikling og nye muligheder, samt villighed til nytænkning og videreudvikling både personligt, samarbejdsmæssigt og fagligt.

At jeg er villig til, at modnes på alle livsplan svarende til min alder og livssituation. Tænker selv, erkender og anerkender eget følelsesliv, forholder mig, tager stilling til og ansvar for egne tanker og følelser, samt egne være- og handlemåder. Tager ansvar for egen andel i det der er og sker i mig selv, i mit forhold med mine relationer i familien og venskab, samt i arbejdssituationerne og opgaverne på arbejdspladsen. Jeg gør det der skal til, noget nyt og anderledes end før, i min egen livs- og arbejdssituation, sammen med mine relationer.

Mærker efter hvordan jeg har det i mig selv og i mit forhold til andre, forholder mig til hvad der er mit liv og min andel og hvad der er deres liv og deres andel, samt hvad min og deres adfærd gør ved mig. Jeg bearbejder mit eget liv og min relation med andre. Dette er med til at forandring kan ske med mig, dem og vores forhold, samt den helhed vi er en del af.

Er jeg på min egen livsvej?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. januar 2016

Hvad bruger jeg min tid på? Er, lever, viser og udtrykker jeg mig selv, ægte, autentisk og ærlig? Er og lever jeg efter mit formål; min hensigt og mening, mine egne autentiske behov og ønsker, mine livsværdier, min vision og mission, mit kald og min tro?

1. Nytårsdag 2016

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 1. januar 2016

GODT NYTÅR TIL DIG OG DINE KÆRE!

GODT NYTÅR TIL DIG OG DINE KÆRE Velkommen ind i 2016!
Et nyt og spændende år begynder hos Livskonsulenterne, med flere forskellige tilbud til dig der vil livet, kærlige relationer og udvikling.

Få det meste og bedste ud af 2016!
Deltag i vore Livskurser hver anden torsdag i foråret. Første gang på torsdag den 7.1. Kom med på vore Udviklingskurser til efteråret. Tag lederskab i dit personlige, åndelige og relationelle liv!

Andre muligheder i 2016 er: Individuelle udviklingssamtaler efter eget behov og ønske. Supervision, Coaching og Terapi. Se alle vore tilbud på vores hjemmeside. Vi glæder os til at samarbejde med dig!

Se vores kurser >>
DU ER VELKOMMEN HOS OS!
Mona og Keth
Livskonsulenterne

Nytårsaften 2015

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. december 2015 Hvad bruger jeg min tid på?

Vi ønsker alle en Fantastisk Nytårsaften! Håber at du er opfyldt med gode livsoplevelser og berigende relationer, samt meningsfulde livssituationer. At du går glad og behovstilfredsstillet ud af år 2015. Vi siger hermed farvel til 2015! Tak for i år!
På gensyn i 2016
Livskonsulenterne

Juleaften

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. december 2015 Juleaften 2015

Fred hvile over land og by!
Fred ude
Fred inde
Fred i hjertet
Fred i sindet
Fred i alle relationer
Vi ønsker alle en Glædelig og Velsignet Jul!
Livskonsulenterne

Hvad vil jeg med mit liv?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. november 2015

Mit ansvar er, at jeg bruger min tid, mit liv, samt mine ressourcer og evner konstruktivt, fokuseret og målrettet! Ud fra hvad jeg vil, i kærlighed, sandhed og frihed, samt til helhedens bedste, privat og arbejdsmæssigt. Hvad bruger jeg mit liv til? Hvad bruger jeg mine ressourcer, evner, indsigt, viden og kreativitet til?

Hvad bruger jeg min tid på? Hvad bruger jeg min tid på?
Hvor meget fritid har jeg i mit liv til mig selv?

 • Tid til autentisk liv med mig selv og autentisk samvær med mine kærlighedsrelationer?
 • Tid til at gøre det jeg virkelig gerne vil?
 • Tid til at være, leve, vise og udtrykke det jeg virkelig er, det jeg autentisk har behov for, ønsker og vil.

Det der vil opfylde mine autentiske behov, ønsker og drømme, så jeg kan være autentisk behovstilfredsstillet og næret, fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Hvad giver det mig? Hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for dem jeg holder af og dem, som holder af mig? Hvad giver det til de mennesker jeg lever mit liv sammen med; min kære familie, samt mine venner, studiekammerater, kollegaer og andre mennesker i mit liv? Hvad giver det jeg er, lever, viser, udtrykker og gør mig selv? Hvad giver det de mennesker jeg er sammen med i familien, fritiden og på arbejdspladsen? Hvad giver det jeg er og laver her i verden, til verden nu og i fremtiden?

Udviklingskriser

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. oktober 2015

Udviklingskriser på godt og ondt
Udviklingskriser er på godt og ondt og en del af menneskelivet. Udviklingskriser kommer når der sker noget nyt, og når forandringer sker gennem hele livet. Udviklingskriser lærer os forskellige ting og modner os, når vi tager ansvar for, at være i den situation vi er i og bearbejder det der er og sker, samt lever krisen igennem på en sund og sand måde. Det hjælper os med at håndtere og klare vores livssituation, så vi kan leve livet hensigtsmæssigt og konstruktivt.

De fleste er ikke åbne for at udvikle og forandre sig. Forandring er skræmmende for de fleste. Mange vil helst være og gøre som de plejer og blive ved med det de kender, det der er trygt og godt, da det er med til, at de føler sig sikre og gode nok som de er.

lærer på den lette måde Vi lærer på den lette måde eller på den mere hårde måde
Krisen lærer os forskellige ting enten på den lette måde eller på den mere hårde måde, alt efter hvordan vi skaber, håndtere og løser vores liv, relationer og krise.

Vi lærer på den lette måde; ved at gennemleve vores udviklingskriser, være åbne og villige til at udvikle os og lære nyt om os selv, andre og livet. Det er godt at modtage hjælp og støtte fra andre, til det der er vanskeligt for os at skabe, håndtere og løse selv. Det er vigtigt, at have tillid, samt behandle os selv og hinanden ordentligt med respekt og værdighed. At lytte til os selv og hinanden og dele hvordan vi har det åbent, ærligt og kærligt. Det handler om, at være på forkant med situationen og “up to date” i relationen. Være i kontakt og dialog, samt involvere og engagere os. Snakke sammen om det der er og sker, samt finde fælles løsninger. Finde ud af hvad vi vil og ikke vil, både hver for sig og sammen. Have opmærksomhed på hvad vi er enige og uenige om, samt vælge hvad vi vil bruge tid på sammen. Anerkende og respektere vore værdifulde forskelligheder og bruge os selv og hinanden i relationen.

Vi lærer på den mere hårde måde; ved at der sker ting vi ikke har forudset eller ikke har forholdt os til og taget stilling til, som sårer os og gør os kede af det, skuffer os og gør os vrede, chokerer os og kommer bag på os. Vi får nogle slag og må sluge nogle kameler.

Vi får det ikke altid, som vi selv kunne ønske os og gerne vil have det
Mange holder krampagtigt fast i det de har og har lært indtil nu, det de tror på, deres normer, tankebygninger, mønstre og vaner. Mange er lukket for udvikling og nytænkning; de har modstand på alt det nye der sker. De er ikke lydhøre overfor nye udfordringer eller muligheder, samt andres måder at tænke, være, leve, vise, udtrykke sig, samt relatere, arbejde og samarbejde på. Mange går i forsvarsposition og går imod forandringer på alle livsplan. De har ofte flere kriser end nødvendigt.

At tage mit ansvar som voksen, gør mig lykkeligere

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. september 2015

Mit liv er mit ansvar
Min krop er mit ansvar.
Mine følelser er mit ansvar.
Mine tanker er mit ansvar.
Mine behov er mit ansvar.
Mine grænser er mit ansvar.
Mine værdier er mit ansvar.
Mine handlinger er mit ansvar.
Mit udtryk er mit ansvar.
Mine reaktioner er mit ansvar.
Min relation med mig selv og mine medmennesker er mit ansvar.

Mit liv er mit ansvar De historier jeg laver er mit ansvar
De historier jeg laver om mig selv, om dig, om mine medmennesker og om livet, er mit ansvar. Det fortæller alt sammen noget om mig og mit liv, både om:

 • hvordan mit forhold er til mig selv, dig og mine medmennesker
 • hvordan mit forhold er til mine livs- og arbejdsopgaver
 • hvordan jeg håndterer mig selv og mit liv
 • hvordan jeg håndterer mit forhold til mig selv, dig, mine medmennesker og livet
 • hvordan jeg håndterer og løser min livssituation og arbejder med mine udviklings- og arbejdspunkter
 • hvordan jeg håndterer og løser mine praktiske, personlige, relationelle, åndelige, faglige, organisatoriske og økonomiske livsopgaver

Hvad jeg ser, hører, oplever og opfatter, er mit ansvar. At tage livet ind og mærke hvad det gør ved mig på godt og ondt, er mit ansvar. At reagere konstruktivt på det der er og sker, samt bearbejde mit liv, er mit ansvar. Når jeg tager mit ansvar, står jeg og min andel i situationen ikke i vejen for mit liv og min relation med andre i nuet. Vil jeg tage mit ansvar?

Mit ansvar og min andel

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 27. august 2015

Ansvar for mit eget liv
Som voksen har jeg ansvaret for mig selv, mine egne andele i mit liv og i min relation med andre. F.eks. når jeg har et ønske om, at blive set og hørt, som den jeg virkelig er, er det mit ansvar, min egen andel og udviklingsopgave, at vise og udtrykke mig klart, i min kontakt og dialog med mine relationer.

lev son du vil Jeg har selv en væsentlig andel i mine relationer
Jeg taler indefra mig selv, om mig og mit eget liv sammen med mit medmenneske. Både omkring mine egne tanker, følelser, behov, ønsker og grænser. Det er vigtigt, at jeg selv er nærværende og tilstede i nuet, at jeg ser, lytter og hører både mig selv og min relation, så vi kan være i kontakt og dialog med hinanden, dele liv, relatere og samarbejde. Når jeg udtrykker mig i min kerne og gennem mit hjerte, giver det mig mulighed for, at blive set og hørt, som den jeg virkelig er, samt hørt i det jeg siger. Den måde mit medmenneske ser, hører, opfatter, oplever og forstår mig på, samt viser og udtrykker sig selv, er hans eller hendes ansvar.

Udvikling og forandring

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. juli 2015

Jeg kan forandre mit liv og relationer
Jeg har mulighed for, at udvikle mig og forandre mit liv; min livssituation, min relation til mig selv og med andre, ved bevidst at udvikle og forandre mig selv! Jeg kan blive mere og mere mig selv, det menneske jeg dybest set er og mindre af de mønstre og forsvar, som jeg har lært at bruge for at overleve vanskelige livssituationer i mit liv indtil nu.

Jeg kan lære at fylde min egen livsplads ud, ved at forholde mig til det der er og sker i min livssituation og relation, samt stå ved mig selv, sammen med andre. Jeg kan dele det jeg oplever, hører, ser, føler, tænker og mener om det der foregår. Jeg engagerer mig, involverer mig og viser min interesse. Tager ansvar for mig selv; og min egen andel i mit liv, min livssituation og i min relation med mig selv og andre, ud fra hvor jeg er nu, skridt for skridt. Ud fra de muligheder jeg har og de vilkår jeg er og lever i nu.

udvikling og forandring Når jeg tager ansvar for min egen livsudvikling
Når jeg er bevidst om, og tager ansvar for mine egne andele i, at mit liv er som det er, og min relation er, som den er og når jeg erkender mine egne mønstre og udviklingsopgaver, er det nemmere for mig, at udvikle mig, være mig selv og forandre mig. Jeg arbejder personligt, åndeligt og relationelt med mig selv; mine egne udviklingspunkter og udviklingsopgaver, samt i forholdet til og med mine relationer.

Jeg er mig selv, lever mit liv i mig, viser og udtrykker mig, sammen med dig mit medmenneske. Mit personlige arbejde fortsætter, indtil jeg har nået mine mål og forandret det jeg ønsker forandret i mit eget liv; i mig selv, i mit forhold til og med mine relationer, samt i min livssituation. Det gør jeg ved at være mig selv, vise og udtrykke mig åbent, ærligt og autentisk, inde fra min kerne og mit hjerte, samt handle i mit liv og i forholdet med mine relationer, i kærlighed og med respekt for mig selv og dem!

Dit liv og mit liv

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25.juni 2015

Jeg lever mit liv
Når jeg bevidst forholder mig, tager stilling og lever mit liv ud fra mine autentiske behov, værdier og ønsker, samt forholder mig til hvem jeg selv er, hvad jeg er her for og hvad jeg vil med mit liv, og i forholdet med mine relationer, lever jeg mit eget liv opmærksomt indefra min krop, i min egen kerne og gennem mit hjerte. Den måde jeg lever på, er så den måde som er berigende, nærende og opfyldende for mig.

lev son du vil Du lever dit liv
Hvis du vil leve dit eget liv opmærksomt indefra din egen krop, i din kerne og gennem dit hjerte, er det vigtigt at du bevidst forholder dig, tager stilling og lever dit liv ud fra dine autentiske behov, værdier og ønsker, samt forholder dig til hvem du selv er, hvad du er her for og hvad du vil med dit liv, og i forholdet med dine relationer. Din måde at leve på, bliver dermed berigende, nærende og opfyldende for dig.

Dit og mit liv handler om at:
 • Tage vare på vores relation sammen
 • Være os selv, den person vi dybest set er
 • Vælge bevidst at være åbne og ægte sammen
 • Leve vores eget autentiske liv sammen med hinanden
 • Dele liv møde os selv og hinanden i kontakt og dialog
 • Vise hinanden hvem og hvad vi er
 • Udtrykke os sammen
 • Lytte til hinanden
 • Leve i en kærlighedsrelation med os selv og hinanden
 • Ikke, at leve op til hinandens liv, forventninger, normer, mønstre og vaner

Lev som du vil

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 25. maj 2015

Alle kan leve som de vil, evner og har lært indtil nu.
Det er muligt, at udvikle mig hele livet igennem, ved bevidst at arbejde med mig selv, mit liv og mit forhold til mine relationer. Udvikling sker når jeg tager ansvar for mig selv og mit liv, samt egen andel i mine relationer. Vi kan vælge at lære mere om os selv, andre mennesker, livet og vores indbyrdes forhold og relation med hinanden. Vi bliver aldrig færdig med udvikling.

lev son du vil I kontakt med mig selv
Det handler om, at forblive i kontakt med mig selv og komme nærmere på mig selv og dig, i kontakt og dialog. Dette gælder også i forholdet til andre mennesker, som er en del af mit liv. Livet bliver mere meningsfuldt, livfuldt, spændende og behovstilfredsstillende, når vi tager hensyn til helheden og fællesskabet, som vi er en del af. Og viser os selv og hinanden interesse, kærlighedsfuld omsorg og engagement, samt involverer os. Tager os selv og hinanden alvorligt og behandler os ordentligt i kærlighed og respekt.

Snak sammen
Det er både rart og vigtigt, at vi reagerer og responderer på hinanden, at vi ser og hører hinanden, det er med til at vi føler os elsket og værdsat. At være sammen, dele liv og snakke sammen, gør en stor forskel i relationen og fællesskabet. Uanset hvordan vi vælger at leve, har det konsekvenser for os, i vore liv og i forholdet med vores relationer på godt og ondt.

Hvem lever bedst?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. april 2015

Den ene måde at leve på, er ikke nødvendigvis bedre end den anden.
Der er lige så mange måder at leve på, som der er mennesker og relationer. Alle kan leve som de selv vil, evner og har lært. Alle levemåder er på godt og ondt. Det vigtige er, at vi er os selv og lever i overensstemmelse med egne værdier og står ved det menneske vi dybest set og autentisk er, samt har kontakt med os selv og hinanden i vores relation.

Hvem lever bedst? At forholde sig til sig selv og hinanden
Det er også vigtigt at vi forholder os til os selv, hinanden, det der er og sker i os og mellem os, samt reagerer hensigtsmæssigt i relationen og situationen. Deler det liv i os, som vi mærker i relationen og situationen. Hvordan vi har det, hvad vi mener, tænker og føler. Det er meningen, at vi er os selv sammen, med vores værdifulde forskelligheder og mangfoldighed. Giver og modtager hvad vi er og har. Udvikler os og kommer nærmere os selv og hinanden. Lever vores liv og mødes i kontakt, dialog og relation. Bidrager med det vi vil og kan byde ind med af ressourcer, evner og kreativitet i relationen og fællesskabet.

At dele, vise og udtrykke sig selv
Jeg deler, viser og udtrykker mig og mit liv og det jeg kommer i kontakt med i mig, når jeg er sammen med dig. Du deler, viser og udtrykker dig og dit liv og det du kommer i kontakt med i dig, når du er sammen med mig. Vi accepterer og respekterer, at vi er forskellige, har forskellige opfattelser, livs- menneske- og Gudssyn, og at vi er, lever, viser, udtrykker os, reagerer, vælger og handler forskelligt!

Lever jeg mit liv, som jeg vil?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. marts 2015

Lever jeg mit liv, som jeg vil? Vi er alle velkommen til, at leve som vi selv vil!
Måden vi er og lever på, viser og udtrykker os, har konsekvenser for vores liv og relation med os selv og hinanden. Det påvirker andre, som vi er sammen med. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for os selv, samt respekterer os selv og hinanden, tager hensyn og giver os selv og hinanden plads til, at være det menneske vi hver især er, på godt og ondt. Giver plads til at være hvor vi er i vores liv, relation, udvikling og livsproces.

Vi er forskellige mennesker, skabt med forskellige formål, ressourcer, talenter, evner og kreativitet. Vi har forskellige opdragelser, livsoplevelser og livserfaring, er forskellige mennesketyper, samt kommer fra forskellige kultur med forskellige traditioner og tro. Vi har derfor forskellige ting at byde ind med i vores relation, samvær og fællesskab.

Når vi er indstillet på at lære, kan alle lære noget af hinanden og blive beriget i hinandens selskab. Det kræver at vi accepterer, respekterer, erkender og anerkender os selv og hinanden, samt evner og vil, se og høre hinanden. Dette gælder i alle mellemmenneskelige forhold. Både i den enkelte relation vi har, i familien, venskab, naboskab og på arbejdspladsen.

Hvad er problemet?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 26. februar 2015

Udfordringer og problemer i menneskelivet

Hvad er problemet? Livshåndtering og livsopgaver er en del af menneskelivet! Når vi ikke håndterer vores liv og løser vores livsopgaver, får vi problemer. Ellers får andre problemer med at være i kontakt, dialog og relation med os.

Problemer er noget vi får, når vi ikke forholder os og tager stilling til vores udfordringer i menneskelivet; i os selv, vores eget liv og i forholdet til vore relationer, samt i det der er og sker i livet og vores livssituation.

Vores problem er ofte ikke det der dybest set er problemet
Det er måden vi anskuer problemet på og måden vi håndterer vores problemer, der er problemet. Måden vi forholder os på eller mangler at forholde os og tage stilling til vores problem. Det handler om vores livsudfordringer og livsopgaver i vores liv, relationer og livssituationer. Om vi tager vare på vores liv, i vores krop, sind og ånd, tager ansvar for vores tanke- og følelsesliv, samt andel i vores relationer og livssituationer.

Det handler også om, hvorvidt vi håndterer og løser vore egne livsopgaver eller prøver at lave forandringer udenfor os selv og i andre. Mange ser andre mennesker som problemet, de gør hvad de kan, for at lave andre om eller flytter rundt på møblerne i stedet for, at håndtere og løse egne livsopgaver.

Byd ind med hvem du er
Problemer opstår nemt, når vi ikke er åbne og deler, viser og udtrykker hvad vi tænker, føler og mener i kontakt, dialog og samarbejde med dem vi er, lever og arbejder sammen med. Så de ved hvordan vi har det i relationen og i vores livs- og arbejdssituation.

Det er vigtigt, at vi byder ind med hvad vi er og kan, til berigelse for os selv og hinanden, relationen og samarbejdet. At vi tager ansvar for, at være en aktiv og engageret del af det fællesskab, vi er en del af.

Hvordan kommer jeg i kontakt med mine autentiske følelser?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. januar 2015

Træk vejret dybt!
Mit åndedræt er vejen til mit følelsesliv i min krop og til mit liv i nuet. Når jeg trækker vejret og retter min opmærksomhed ind og ned i min krop, er det muligt at være i kontakt med mine følelser. Jeg kan mærke hvad jeg føler i min krop lige nu og her, hvor jeg er og lever, viser og udtrykker mig.

kontakt med mine autentiske følelser Jeg kan mærke hvordan jeg har det med det der er og sker. Om jeg er glad, sensuel, seksuel, ked af det eller vred. Det kan være i forhold til livet, mig selv og mine relationer, samt mine livssituationer.

Mine autentiske følelser er mit liv her og nu. Hvordan jeg har det og hvad livet, jeg selv og mine relationer, samt mine livssituationer gør ved mig. Når jeg er i kontakt med mine autentiske følelser, er det muligt at være mig selv, leve, vise og udtrykke mig, reagere og handle autentisk, i kontakt, dialog og samarbejde med mine relationer.

Nytår 2015

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 31. december 2014

Et år er gået og slut!
År 2014 er på vej ind i historien, med alt det jeg har set, hørt, oplevet, mærket og følt. Det der er sagt er sagt og det som er gjort er gjort! Hvad har jeg givet, modtaget, erfaret og lært, som jeg kan tage med mig videre, i resten af mit liv? Og bruge konstruktivt og frit i min livssituation og i mine relationer?

fireworks GODT NYTÅR TIL ALLE NÆR OG FJERN! VI ØNSKER DET BLIVER ET ÅR MED KÆRLIGHED OG LYKKE I VORE LIV OG RELATIONER!

Hvad ønsker du at forandre i det nye år 2015? Hvilke autentiske behov, ønsker og drømme har du for dit: personlige liv? ægteskab? familieliv? dine venskab? arbejdsliv?

Julen 2014

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 24. december 2014

Jesu fødsel Stille fred og lykke, sænk dig over mig og min familie julenat!

Et barn er os født og givet; et nyt liv begynder for alle der vil have det og vælger at tage imod det.

Glæden overvælder mig! Jeg er i dig Jesus i dag født på ny og en ny skabning. Det er nåde over nåde og en realitet, for alle der vælger at tro på dig.

VI ØNSKER DIG OG DIN FAMILIE EN GLÆDELIG JUL!

Kærlig hilsen fra LIVSKONSULENTERNE

Tiden er nu!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 21. december 2014

adventslys4
4. søndag i Advent
Tiden er nu! Livet er her! Julen står for døren! Er du klar og villig til at nyde julen, dig selv og dine kære?

Et godt budskab!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 14. december 2014

adventslys3
3. søndag i Advent
Julen nærmer sig mig og dig og vore kære. Hvad ønsker jeg mig for julen i år? - For mig selv? - Og for mine kære? Hvad ønsker du dig?

Forventningens glæde

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 7. december 2014

adventslys2
2. søndag i Advent
Forventningens glæde giver julelys i øjnene og lykke i hjertet! At komme dig nærmere, er min lykke!

At vente på noget godt

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 30. november 2014

adventslys1
1. søndag i Advent
At vente på noget godt der snart skal ske, gør mig glad.

Jeg vil leve et mere autentisk liv i autentiske relationer

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 20. november 2014

At lære mig selv bedre at kende
Jeg kommer i gang med, at leve et mere autentisk liv, ved at lære mig selv bedre at kende og bruge tid på, at mærke mig selv og finde ud af hvem jeg autentisk og virkelig er, inde bag ved mine facader, masker, roller, indlærte mønstre og vaner.

Er mine følelser okay? At jeg kommer i kontakt med min kerne og mit autentiske hjerte, mit sind og min ånd. Lærer at vise og udtrykke den jeg er, samt samarbejder og handler i autentisk kontakt og dialog, sammen med mine relationer.

Når jeg bevidst forholder mig til det jeg har lært indtil nu, hvad der er mig og hvad der ikke er mig, kan jeg vælge at slippe det som ikke er mig og give mig fri til, at være den jeg autentisk og virkelig er, mig selv!

At være autentisk sammen med andre
Jeg kan vælge at stoppe med, at leve op til andres forventninger. Vælge at være, leve, vise og udtrykke mig. Stå ved mig selv! Leve efter mine egne autentiske behov, ønsker og grænser, i kærlighed til mig selv og mine medmennesker.

Når jeg nedlægger mine indlærte mønstre og vaner, samt mit tilpasset liv, giver jeg mig selv mere plads. Når jeg giver mig selv plads til, at være og leve mig, samt vise og udtrykke mig i kontakt og dialog med mine relationer, er jeg igang med, at leve mit liv mere autentisk, i mine relationer.

Autentiske følelser

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 29. september 2014

gode følelser Alle mine autentiske følelser, glæde, sorg, vrede, sensualitet og seksualitet er gode følelser, når jeg:

 • lever mit liv indefra mig selv i min autentiske kerne
 • er tilstede og nærværende i nuet, i mit eget liv og i samværet med dig, ærligt og kærligt
 • er i relation med mig selv og dig mit medmenneske
 • er i kontakt med mig selv og lever i kontakt og dialog med dig
 • erkender, mærker, accepterer og anerkender mine følelser, og giver dem den plads de fortjener
 • tager mine følelser alvorligt og behandler dem ordentligt, med kærlighed og respekt
 • viser og udtrykker mig autentisk, i kontakt og dialog
 • viser og udtrykker mine følelser hensigtsmæssigt og konstruktivt, i passende portioner svarende til den situation og relation jeg er i nu
 • vil mig selv, andre og helheden det godt

Gode og dårlige følelser

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 28. august 2014

Er mine følelser okay? Er mine følelser okay?
Når vi mennesker ikke forholder os og ikke tager stilling til vores autentiske følelser, kan nogle følelser opleves som dårlige følelser. Fordi vi ikke har lært, at vi er i orden, både når vi er glade, kede af det, vrede, sensuelle og seksuelle.

Er der plads til dem?
Når vi ikke erkender, anerkender og forholder os til vore autentiske følelser, kommer vi ofte til, at reagere uhensigtsmæssigt i vores livssituationer og relationer. Når bægeret er fyldt, flyder følelserne over, ofte på en destruktivt måde.

At give kærligt fra mig selv!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 8. august 2014

Jeg giver mig
Jeg giver kærligt fra mig selv, og af mig selv, til både dig og mig. Alle mine autentiske følelser er mit virkelige og levende liv. Når jeg viser mine autentiske følelser, giver jeg mig til mig selv, dig og vores relation. Jeg viser og udtrykker hvem jeg virkelig er, og hvordan jeg har det. Jeg giver mig og du får mig.

Balance i følelser og tanker Følelserne hjælper mig på vej
Mine autentiske følelser hjælper mig med, at mærke mit liv og reagere sandt og sundt på mit liv og mine relationer. Mine autentiske følelser hjælper mig også, med at mærke hvad livets forskellige værdifulde, glædelige, nydelsesfulde, sorgfulde og smertefulde livsoplevelser gør ved mig, på godt og ondt. Så jeg kan tage ansvar for dem og bearbejde dem, for at reagerer hensigtsmæssigt og konstruktiv i mine livssituationer og relationer i nuet.

Følelser og følelsesliv, tanker og tænkemåder

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 2. juli 2014

Tillærte mønstre
Vi mennesker har lært forskellige ting om følelser og følelsesliv, tanker og tænkemåder. Om hvad der er gode og dårlige følelser, samt gode og dårlige tanker. Dette er med til, at vi har forskellige overbevisninger om hvad det vil sige for os, at have det godt eller have det dårligt.

Balance i følelser og tanker Mange har det dårligt med nogle af sine menneskelige følelser, de har lært at lukke glæde, sorg, vrede, sensualitet eller seksualitet inde, nede og ude. Det er med til, at vi ikke er i kontakt med vore autentiske følelser.

Balance i følelser og tanker
Nogle har besvær med at være glade og lade glæden fylde, de giver ikke glæden den plads den fortjener, når de er glade. Andre har besvær med at være kede af det, med at lade sorgen fylde og få den plads den fortjener og har brug for, i sorgfulde livssituationer. Andre igen har det vanskeligt med deres vrede. Nogen lukker vreden inde, andre bliver for vrede i ord og handling. Mange forvolder, sig selv, andre og ting skade, med deres vrede. Andre har ikke lært at give plads til deres sensuelle og seksuelle følelser og bliver hæmmede i stedet for at være frie mennesker.

Giv dine autentiske følelser plads
Det handler om at anerkende og værdsætte mine autentiske følelser. At være i dem, eje dem og at lade mine følelser fylde og flyde frit i mig. Udtrykke mig følelsesmæssigt svarende til den følelse jeg er i, i min livssituation lige nu, og i den relation følelsen hører hjemme i og handler om. Og ikke lade mine følelser gå ud over mennesker, som følelserne ikke hører til.

Hvordan har jeg det i mit liv?

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 4. juni 2014 Ud af boksen og tag din plads

Jeg har det godt i mit liv, er harmonisk og i balance. Jeg har det godt med, at have det som jeg autentisk har det og være hvad jeg er i mine forskellige livssituationer og relationer, glad, ked af det, vred, sensuel og seksuel.

Jeg har det godt med at være levende og autentisk i mit liv, både i mine følelser og tanker, at være mig selv, samt vise og udtrykke mig inde fra mig selv i mit eget liv, ærligt og kærligt, i kontakt og dialog med mine relationer.

Hvordan har du det i dit liv?

Nærvær, samvær og kontakt

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 9. maj 2014

Nærværende i kontakten og samværet!
Det betyder meget for mig, at jeg er nærværende og har god kontakt og dialog, med mig selv og dig mit medmenneske, i vores samvær, samliv og samarbejde.

At vi nyder livet, os selv, hinanden og fællesskabet. Slapper af, hviler i os selv og er os selv sammen! At vi lever livet, viser hvem vi hver især er og udtrykker os. Deler hvordan vi har det, hvad vi har behov for, ønsker og vil.

Jeg bliver glad, når jeg:

 • behandler mig selv og dig ordentligt med kærlighed og respekt
 • giver mig, til mig selv og dig, samt modtager det du giver til mig
 • bearbejder og gennemlever min sorg og vrede
 • giver plads til min glæde, sensualitet og seksualitet
 • mærker og tager ansvar for mine egne autentiske værdier, følelser, tanker, behov, ønsker og grænser
 • er mig selv, lever, viser og udtrykker mig åbent og ærligt sammen med dig

Ud af boksen og tag din plads Hvor kommer liv, uro, rastløshed og stress fra?
Når jeg mærker liv, uro, rastløshed og stress i min krop, når vi er sammen, er det en god ide, at mærke efter hvad det handler om og i forhold til hvem.
Hvad føler jeg? Hvad minder det mig om? Hvad mangler og savner jeg? Hvad har jeg behov for, lyst til, ønske om og vil, i situationen og relationen? Hvad mangler jeg at sige og gøre, samt tage ind?

Hvad gør mig træt og udmattet?
Uro, rastløshed, stress og ubearbejdede følelsesliv tager min opmærksomhed, energi og mit overskud. Jeg bliver træt og udmattet, når jeg holder mine følelser nede og mit liv inde, i stedet for at mærke, vise og udtrykke mine følelser og mit liv hensigtsmæssigt og konstruktivt.
Give plads til mig og mine følelser, have det, som jeg har det og være hvad jeg er. Glad, ked af det, vred, sensuel og seksuel. Nyde mit liv, som det er på godt og ondt.

Hvordan tager jeg mig selv alvorligt?
Når jeg tager mig selv og alle mine autentiske tanker og følelser alvorligt, samt lever livfuldt, viser og udtrykker mig, kommer min glæde til, at fylde mere i mit liv og får mulighed for, at flyde frit i min krop.
Når jeg mærker liv, uro, rastløshed, stress og følelser i min krop og tager mig af det, er det med til, at jeg kan leve et lettere liv, både alene og sammen med andre, være mere afslappet, harmonisk og glad.
Når jeg gennemlever og bearbejder mit liv, alt det som har været i min fortid og er nu, på godt og ondt, er det en naturlig følge, at jeg har større opmærksomhed, energi og overskud, samt bliver mere glad, fri og lettere indeni.

Plads er noget vi selv tager!

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 10. april 2014 Ud af boksen og tag din plads

Det er vores eget ansvar, at fylde vores livsplads ud.

Fylder jeg min livsplads ud?
Ingen kan tage min livsplads, andre end mig selv! Når jeg undlader at tage min livsplads, står min plads tom.

Fylder du din livsplads ud?
Ingen kan tage din livsplads,andre end dig selv! Når du undlader at tage din livsplads, står din plads tom.

Jeg fylder min livsplads ud, når jeg i kontakt og dialog:
 • lever ud fra mine autentiske behov, ønsker og lyst
 • lever mig og mit liv, i mine livssituationer, sammen med mine medmennesker
 • er mig selv, lever, viser og udtrykker mig i frihed
 • lytter, deler, giver og modtager
 • siger min mening, i relationen jeg er i
 • konstruktivt konfronterer mig selv og andre med mig selv, den jeg er og mit liv på godt og ondt
 • reagerer, relaterer og handler på mit liv, og samarbejder i forholdet med mine relationer
 • mærker og sætter mine sande og sunde grænser; siger til og fra
 • bruger min tid på det jeg er her for og som jeg selv vil, i kærlighed til mig selv og mine kære
 • bruger mine ressourcer, evner og kreativitet optimalt til glæde for mig selv og helheden jeg er en del af

Hvordan fylder du din livsplads ud?
Hvor i dit liv, i forhold til hvem og hvordan vil du indtage mere af din livsplads?

Hovedrengøring i 2014

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 15. januar 2014

Mange rydder op og gør hovedrent hvert år.
De rydder op i skuffer og skabe, vasker alt ned i sæbevand og kommer rundt i alle kroge og hjørner. Og har det godt med at få hus, hjem, bil og have ordnet.

hovedrengoring livskonsulenterne Indre hovedrengøring.
Vi rydder op og gør rent inde i os selv og bearbejder det, som er ubearbejdet i vores eget liv og i vores forhold til vore relationer. Vi forholder os til vores krop, sind og ånd, vores livssituation og relationer!

Vi er os selv, med hovedrengjorte og autentiske tanker og følelser, så vi kan være, leve, vise og udtrykke os, samt handle autentisk og kærligt, sandt, sundt og frit i vores liv og relationer.

Rydder du op og gør rent i dit indre liv?
Har du brug for hjælp til det, er du velkommen hos os.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 16. december 2013 Jul med livskonsulenterne

Kære familie, venner, kollegaer, klienter og kursister
Vi vil med denne Jule- og Nytårshilsen sige tak for det vi har haft sammen indtil nu.

Vi ønsker dig en velsignet og lykkelig juletid, sammen med dine kære og dig selv. At julen bringer dig nærmere dig selv, dine kære og Gud. Tag tid til dig selv og dine relationer!

Vi ønsker at du tager tid til dit liv, tid til samvær og samliv, familieliv og venskab, berigende nærvær og fællesskab. Mærk hvem du er og hvordan du har det, hvad andre og livet gør ved dig! Vær og lev dig, vis og udtryk hvem du er! Hvad vil du med resten af dit liv og dit forhold til dine relationer?

Vi ønsker dig et lykkebringende og spændende nytår! At du ved at du er værdifuld, værdsat, elsket og ønsket! Vi ønsker at år 2014 vil blive det bedste år i dit liv indtil nu.

Lev dit liv som du selv vil!

Kærlighed og knus fra
Mona og Keth

Du er nu inviteret

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 15. september 2013 opening world

Lev som du vil!
Gør det du er her for!
Vær dig selv!
Lev dit liv!


Lær at relatere med dine kære i kærlighedsrelation, i samvær, samliv, samarbejde og lev i fællesskab! Lever du dit liv som du ønsker og vil? Lever du i dit livs mening?

Kom og deltag i vore udviklingskurser!
Personlig udvikling - Fredag d. 18.10 kl. 10-16
Relationel udvikling - Mandag d. 28.10 kl. 16-22
Åndelig udvikling - Torsdag d. 7.11 kl. 16-22
Mit liv - Mandag d. 18.11 kl. 16-22
Min familie - Torsdag d. 12.12 kl 10-16

Nyt liv begynder

Skrevet af: Livskonsulenterne - Dato: 10. september 2013 opening world

Vi er så glade for endelig at have en hjemmeside! Her kan vi dele tanker og erfaringer fra vores private og professionelle liv. Der fokuseres på udvikling og vækst. Vi ønsker at endnu flere vælger at leve sit autentiske liv. At de vil arbejde på at være, leve, vise og udtrykke det menneske de dybest set er, og vælger at leve det liv de drømmer om. Vi har tidligere holdt udviklingskurser hver for sig, og vil nu begynde udviklings og livskurser sammen. Du er meget velkommen - vi ses!
Kærlig hilsen fra Livskonsulenterne