full screen background image

Kurser

Her kan du læse om de kurser som Livskonsulenterne holder løbende. Der er Livskurser, Udviklingskurser, Relationskurser og Virksomhedskurser. Du er meget velkommen til at deltage.

- Livskurser 2020 -

Livet >> 9. januar

Hvad er livet? Hvad handler livet om?
Hvad har livet med mig og mit liv at gøre?

Hvordan kan jeg:
- leve livet mere levende og autentisk
- gennemleve min livsproces her og nu
- udvikle mig gennem samvær, samliv
og samarbejde med mine relationer.


Næste kursus:
Den 9. januar 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Menneskelivet >> 23. januar

Hvad er menneskelivet? Hvad handler det om?
Hvad har menneskelivet med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvordan er, lever, viser og udtrykker jeg mig og mit liv mere helt og fuldt, levende i nuet, autentisk og helhjertet, i kærlighed, sandhed og frihed, i kontakt og dialog med mine relationer?

Næste kursus:
Den 23. januar 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Udfordringer >> 6. februar

Hvad er menneskelivets udfordringer?
Hvad handler menneskelivets udfordringer om for mig? Hvad har menneskelivets udfordringer med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvad er mine udfordringer i mit eget liv? Hvordan kommer jeg videre i mit livs udfordringer i forholdet til mig selv og mine relationer?

Næste kursus:
Den 6. februar 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Relationer >> 20. februar

Hvad er relationer? Hvad handler relationer om?
Hvad har relationer med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvor er jeg i mit forhold til mine medmennesker? Og hvor er mine medmennesker i sit forhold til mig? Hvordan kommer jeg videre i min kontakt og dialog, samt i mit kærlighedsforhold og samspil med mig selv og mine nære relationer?

Næste kursus:
Den 20. februar 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Kærlighed >> 5. marts

Hvad er kærlighed? Hvad handler kærlighed om?
Hvad har kærlighed med mig, mit liv og mine relationer at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvordan kan jeg være, leve, vise og udtrykke mig i mit liv, mere kærligt i forhold til mig selv og mine kærlighedsrelationer, samt behandle mig selv og mine medmennesker med respekt?

Næste kursus:
Den 5. marts 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Sandhed >> 19. marts

Hvad er sandhed? Hvad handler sandhed om?
Hvad har sandhed med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvilken betydning har sandhed i mit liv og mine relationer? Hvordan ser jeg sandheden i øjnene; om mig selv, mit liv og mine kære, om livet, mine relationer og livssituationer indtil nu? Hvordan kan jeg være, leve, vise og udtrykke mig og mit liv mere sandt og autentisk, i forhold til mig selv og mine relationer?

Næste kursus:
Den 19. marts 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Frihed >> 2. april

Hvad er frihed? Hvad handler frihed om?
Hvad har frihed med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvordan kan jeg være, leve, vise og udtrykke mig mere frit og være fri, i mit forhold til mig selv og mine relationer? Hvordan kommer frihed til udtryk i mit liv? Hvad vil det sige, at jeg er fri til at leve som jeg vil? Og fri til at være mig selv og leve ud fra mine autentiske behov, værdier og ønsker, sammen med andre mennesker? Er jeg virkelig fri?

Næste kursus:
Den 2. april 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Værdier >> 16. april

Hvad er værdier? Hvad handler værdier om?
Hvad har værdier med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Er og lever jeg, efter mine egne livsværdier, etik og moral? Hvordan viser og udtrykker jeg mine værdier? Hvordan kan jeg være, leve, vise og udtrykke mig mere i mine livsværdier i forhold til mig selv og mine relationer, både privat og arbejdsmæssigt? Hvad betyder mine holdninger, samt mit livssyn, menneskesyn og Gudssyn for mit liv og mit forhold til mine relationer?

Næste kursus:
Den 16. april 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Vejen >> 30. april

Hvad er Vejen? Hvad handler Vejen om?
Hvad har Vejen med mig og mit liv at gøre?

Dette kursus handler om:
Er jeg på min egen livsvej? Er, lever, viser og udtrykker jeg mig selv, ægte, autentisk og ærlig? Er og lever jeg efter mit formål; min hensigt og mening, mine egne autentiske behov og ønsker, mine livsværdier, min vision og mission, mit kald og min tro?

Næste kursus:
Den 30. april 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Gud >> 14. maj

Hvem, hvad, hvor er Gud?
Hvad handler Gud om? Hvad har Gud med mig, mit liv og mine relationer at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvordan kan jeg lære Gud bedre at kende for hver dag? Og leve i en kærlighedsrelation med Gud? Hvad giver det mig, til mit eget liv og i forholdet til mine relationer, at udvikle mig åndeligt i samarbejde med Gud, mig selv og mine medmennesker? At vokse i ånd og sandhed, hvad vil det sige og hvilke konsekvenser har det for mig, mit liv og mine relationer på godt og ondt? Hvad og hvem er min Gud?

Næste kursus:
Den 14. maj 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Hel Sundhed >> 28. maj

Hvad er Hel Sundhed? Hvad handler Hel Sundhed om?
Hvad har hel sundhed med mig, mit liv og mine relationer at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvordan kan jeg være, leve, vise og udtrykke mig mere sundt, sandt, kærligt og frit fysisk, psykisk, åndeligt og socialt i mit eget liv og i forholdet med mine relationer, privat og arbejdsmæssigt? Er jeg, mit liv og mit forhold til mine medmennesker i balance?

Næste kursus:
Den 28. maj 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Mening >> 11. juni

Hvad er mening? Hvad handler mening om?
Hvad har mening med mig, mit liv og mine relationer at gøre?

Dette kursus handler om:
Hvad er meningsfyldt og giver mening for mig i mit liv og i mit forhold med andre mennesker? Hvordan kan jeg være mere mig selv og leve mit liv autentisk og meningsfyldt i kontakt og dialog sammen med mine relationer?

Næste kursus:
Den 11. juni 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Om vores kurser

Personlig udvikling

Alle vores kurser er endagskurser. De er udforskende og oplevelses orienteret. Vi arbejder i nuet og tager udgangspunkt i den enkelte deltagers liv, ønske og behov, samt helheden i gruppen.


Sted:

Vi holder alle vores kurser i Nordsjællands største konferencecenter: Frederiksborgcentret, Milnersvej 39 i Hillerød, i gå afstand fra Hillerød Station.


Pris:

Et dags kursus eller aften kursus koster 1800 kr.


Tilmelding:

Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden eller ved at henvende dig til en af livskonsulenterne. Vi står også til rådighed for uddybende spørgsmål.

KONTAKT OS

- Virksomhedskurser -

Virksomhedskursus Private og offentlige virksomheder >>

Kursus for private og offentlige virksomheder, for ledere og medarbejdere, teams og enkeltpersoner.

Vi skræddersyr kurser, der passer præcis til din virksomhed og arbejdsplads, til ledere og medarbejdere, samt teams og andre arbejdsgrupper. Der kan være mange forskellige overskrifter på kurset, alt efter hvilken virksomhed det er, samt arbejdspladsens værdier, behov, vision, mission, ønsker og mål. F.eks.:

 • samarbejdstræning
 • teambuilding
 • afklaring af behov og værdier
 • ressourceudvikling

Kunsten at flytte mennesker
Det er en kunst at flytte mennesker fagligt, relationelt og personligt fra et sted til et andet. Det handler om vilje og evne, samt parathed til udvikling, samarbejde, forandring, omstilling, fornyelse og handling.

Forandring kræver at den enkelte vil og tør forandring, og har evnen og viljen til at forandre sig selv. Det handler om vilje og mod til at modtage hjælp og støtte fra andre, for at lære det man ikke har lært endnu.

Forandring kræver omstillingsparathed
Omstillingsparathed handler om, åbenhed og villighed til nytænkning og videreudvikling både fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt. At modnes på alle livsplan, tænke selv, forholde sig, tage stilling til og ansvar for egen være- og handlemåde, samt egen andel i det der er og sker, i relationerne og arbejdssituationerne på arbejdspladsen.

Og at den enkelte gør det der skal til, noget nyt og anderledes end før, i sin egen livs- og arbejdssituation, samt sammen med sine relationer. Dette er med til at forandring kan ske med den enkelte og i virksomheden.

Vækst og fornyelse sker indefra den enkelte person og forplanter sig videre ud i samarbejdet med de øvrige kollegaer på arbejdspladsen. Det er befordrende for udviklingen af ledere og medarbejdere for at virksomhedens vision, mission og mål kan nås og bliver til virkelighed.

Lære sig selv og andre bedre at kende
Det kræver vilje og mod, til at lære sig selv og andre bedre at kende fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt i sin arbejdssituation. Og bruge mere af sit iboende potentiale til at udvikle sig selv, vokse, samt modnes på alle livs- og arbejdsområder.

Samt villighed til at give af sig selv og modtage fra andre, bruge sin faglighed, sine evner, ressourcer og kreativitet, som passer ind i den virksomhed man er ansat i.

Når både medarbejdere, ledere og virksomheden vokser og går i samme retning, er det tilfredsstillende og glædesfyldt for alle involverede. At engagere sig og stå ved hvem man hver især er. Finde retning, mål og mening med eget arbejde, i egen arbejdssituation og i samarbejde, samt med hele arbejdspladsen, som passer til virksomhedens vision, mission og mål.

Når alle bruger sig selv konstruktivt, kreativt og kontaktfuldt, i dialog og samarbejde med de øvrige medarbejdere og ledere, fremmer det arbejdspladsens formål og arbejdsopgaverne håndteres optimalt i hverdagen.

Andre kurser:

 • Min arbejdsplads
 • Her er mit arbejdsliv!
 • Min arbejdssituation her og nu!
 • Mine arbejdsrelationer
 • Vælg selv overskriften på jeres kursus

Kurserne afholdes efter aftale og behov. Kontakt os!


KONTAKT OS

Virksomhedskursus Individuelle Udviklingsforløb >>

Individuelle Udviklingsforløb for ledere og medarbejdere:
Vi skræddersyr individuelle udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i din virksomhed og på din arbejdsplads efter behov, ønske og mål med arbejdet.

Udviklingsprocessen foregår ud fra den enkeltes udgangspunkt, tempo, ressourcer, evner, behov, ønsker og mål.

Kontakt og dialog
Vi bruger samtalen i kontakt og dialog, som vej til selvindsigt. Støtter den enkelte til at finde svarene på egne spørgsmål, inde i dem selv. Giver ideer, viden, øvelser, feedback og finder redskaber, som personen bruger, i handling og samarbejde på arbejdspladsen.

Redskaber og træningsopgaver, designer vi i samarbejde med den enkelte, i forhold til personens arbejdsopgaver i hverdagen på arbejdspladsen, samt i forhold til den enkeltes behov for udvikling, organisatorisk, fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt.

Find din plads
Vi hjælper personen til at fylde sin plads, håndtere og løse sin funktion og sine arbejdsopgaver ud fra arbejdspladsens vision, mission, mål og formål.

Vi har fokus på personens ressourcer, evner og muligheder. Og støtter personen i, at komme ud over egne begrænsninger og bruge sine muligheder.

Vi arbejder for helhedens bedste og vores samtaler er oplevelsesorienteret udvikling. Vækst gennem kontakt, dialog, samvær og samarbejde til større modenhed, indsigt og viden. Træningsopgaver og redskaber justerer vi, i løbet af processen i forløbet, indtil målene er nået.

Efter aftale og behov tilbyder vi:

 • Samtaler
 • Kurser


KONTAKT OS

- Relationskurser -

Relationskursus Kursus for to personer >>

Kursus for to personer
Vi afholder jævnligt relationskurser for mennesker, som vil udvikle deres indbyrdes relation.

Det sker i en gruppe sammen med andre som udvikler deres relation. Det kan f.eks. være par, familiemedlemmer, venner, kollegaer eller samarbejdspartnere.

Kurserne afholdes efter aftale og behov. Kontakt os!


KONTAKT OS

Relationskursus Kursus for grupper >>

Kursus for grupper
Der er også mulighed for at bestille kurser for din gruppe. F.eks. en familie, vennegruppe eller par i udvikling, gruppe for nygifte, forældre med småbørn, skolebørn, bonusbørn, og teenagere, din udviklings- og supervisionsgruppe, samt andre grupper, teams og fællesskaber.

Kurserne afholdes efter aftale og behov. Kontakt os!
KONTAKT OS

- Udviklingskurser 2020 -

Personlig udvikling Personlig udvikling >> 24. september

Hvordan udvikler jeg mit personlige liv?
Mit eget liv, mit forhold til mig selv, min livssituation og mine livsoplevelser på godt og ondt.

Dette kursus handler om:
Hvordan udvikler jeg mig og udforsker mit personlige liv? Hvordan bliver jeg mere mig selv? Hvordan bliver jeg mere hel, bevidst og opmærksom i mit liv?

Næste kursus:
Torsdag den 24. september 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Relationel udvikling Relationel udvikling >> 8. oktober

Mit forhold til andre mennesker i fortid, nutid og fremtid...
Mit eget forhold til dem der betyder noget for mig og mit liv. Min livs situation og mine livsoplevelser på godt og ondt. Mit forhold til andre i fortid, nutid og fremtid.

Dette kursus handler om:
Hvordan udvikler jeg mig og udforsker mit relationsliv til mig selv og andre? Hvordan bliver jeg mere mig selv sammen med andre? Hvordan bliver jeg mere bevidst og opmærksom i mit liv og i mit forhold til mine relationer?

Næste kursus:
Torsdag den 8. oktober 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Åndelig udvikling Åndelig udvikling >> 22. oktober

Hvad har mit åndsliv med mit liv og relationer at gøre?
Alle har en ånd, ikke alle er bevidste om det. Mange lever ikke denne side af sig selv.

Dette kursus handler om:
Hvad er ånd og åndsliv? Hvad har det med mig og mit liv at gøre? Hvordan har måden jeg forholder mig til mit åndsliv indflydelse på, mig selv, mit liv og mine relationer? Hvordan bliver jeg mere hel, bevidst og opmærksom i mit åndsliv?

Næste kursus:
Torsdag den 22. oktober2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Mit liv Mit liv >> 5. november

Hvad vil jeg egentlig med mit liv?
Mit liv på godt og ondt; mit privatliv, familieliv, arbejdsliv og fritidsliv. Min personlige, relationelle, faglige og åndelige udvikling.

Dette kursus handler om:
Er mit liv i rette forhold? Lever jeg mit liv som jeg selv vil? Har jeg balance i mit liv, mellem privatliv, familieliv, arbejdsliv og fritidsliv? Bruger jeg mig selv, min tid og mit liv som jeg vil?

Næste kursus:
Torsdag den 5. november 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER

Familie liv Familie liv >> 19. november

Hvad betyder familie for mig?
Min familie på godt og ondt, og mit forhold til mine kærlighedsrelationer.

Dette kursus handler om:
Hvilke familiemønstre og vaner har jeg? Hvordan kommer jeg videre i forhold til min familie og mine kærlighedsrelationer? Hvordan kan jeg ændre mine fastlåste mønstre og vaner og leve i autentiske relationer?

Næste kursus:
Torsdag den 19. november 2020 kl.16-22 i Frederiksborgcentret, Hillerød

TILMELD DIG HER